Pagdikitin ang ngipin sa braces

Mary : Doc, kaya pa ba maayos ng brace yon?? Mapag dikit ulit silang dalawa?

Ask the Dentist : Depende sa kaso. Makikita yan sa x ray, sa cast at sa mismong bibig mo kung pwede pa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s