Magkano ang buong pustiso

Carling : Makano ang buong pustiso? Nabali sa gitna ang pustiso ko.

Ask the Dentist : Ang presyo ng pustiso ay depende sa klase ng material na gagamitin, lugar ng clinic, specialization ng gagawa at kung gaano kababa ang natitirang taas ng ridge ng pasyente. Maginquire ka sa dentist sa lugar mo para macheck.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s