Filokalie I.

Filokalie I. - - | Jesuslecitona.org

...ládá jako „láska ke kráse". Avšak vydání slovanské nese název Dobrotoljubije (Добротолюбие), tedy „láska k dobru" (ke ctnostem) ... "Filokalia". O historii i znaczeniu... - YouTube ... .Tento dvojí překlad odpovídá dvojímu významu ... The Philokalia (Ancient Greek: φιλοκαλία "love of the beautiful, the good", from φιλία philia "love" and κάλλος kallos "beauty") is "a collection of texts written between the 4th and 15th centuries by spiritual masters" of the Eastern Orthodox Church mystical hesychast tradition. They were originally written for the guidance and instruction of monks in "the practice of the ... Filokalie I. za 535 Kč. Zboží v online obchodu Re ... Filokalia by DIM - Ama tu Belleza ... . They were originally written for the guidance and instruction of monks in "the practice of the ... Filokalie I. za 535 Kč. Zboží v online obchodu Refugium.cz. Za nejvýznamnější duchovní odkaz východní spirituality - vedle tradice ikon - se obecně považuje „encyklopedie" duchovních textů zvaná Filokalie.Zahrnuje duchovní zkušenosti četných autorů: pouštních otců, asketů, mnichů, starců, v rozsahu 4. Filokalia Apartments is a romantic hotel offering a refrigerator, air conditioning, and a kitchenette in th...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
11,11 MB
NÁZEV SOUBORU
Filokalie I..pdf

POPIS

Za nejvýznamnější duchovní odkaz východní spirituality – vedle tradice ikon – se obecně považuje „encyklopedie“ duchovních textů zvaná Filokalie. Zahrnuje duchovní zkušenosti četných autorů: pouštních otců, asketů, mnichů, starců, v rozsahu 4. – 15. století. Asketiku otcové nenazývali ani vědou, ani mravní činností, ale uměním, dokonce „uměním nad umění“! Neboť z askeze plyne nejen poučenost, ale hlavně vhled do podstaty věcí. Filokalie znamená přitažlivost ke kráse, která formuje srdce. Asketika totiž nevytváří „pouze“ dobrého – v dnešním slova smyslu – ale přímo krásného člověka. V tomto smyslu také ruský překlad Dobrotoljubije vystihuje starobylý význam slova a více než morální dokonalost znamená zářící krásu, která přitahuje – tedy dobrotu, která navenek vyzařuje krásu. Texty pro řeckou verzi sesbírali na hoře Athos otcové Nikodém a Makarius a publikovali je v Benátkách v roce 1782. Kvůli čtenářsky osvědčenému širšímu celku pěti svazků s názvem Dobrotoljubije, tvořících samostatnou tradici, jsme se rozhodli pro původní překlad z ruštiny. Rozsáhlý ediční počin zahrnuje v jednotlivých dílech tyto autory: I. Antonín Veliký, Makarius Veliký, Izaiáš Poustevník, Marek Asketa, Evagrius Pontský. II. Jan Kassián, Hesychius Jeruzalémský, Nil Sinajský, Efrém Syrský, Jan Klimak, Barnasuf a Jan, Dorotej z Gazy, Izák Syrský. III. Diadochus z Fotiky, Jan Karpatský, Zosima Palestinský, Maxim Vyznavač, Talassius z Lybie, Teodor z Edessy, Teodor, Filemon, Teognostos Alexandrijský, Filoteus Sinajský, Eliáš Presbyter. IV. Teodor Studita. V. Simeon Nový Teolog, Simeon Studita, Niketas Stetatos, Teoleptos z Filadelfie, Řehoř Sinajský, Nikefor Poustevník, Řehoř Palama, Kalist a Ignác Xantopulové, Kalist Telikud, Simeon Soluňský, Maxim Kapsokalivit.

Chcete si přečíst knihu?Filokalie I. ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Filokalie I. Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY