Historie–Otázky-Problémy 1/2017

Historie–Otázky-Problémy 1/2017 - - | Jesuslecitona.org

...z Újezda a na Svrčovci podle jeho re-gister Tato diplomová práce analyzuje vzácný pramen, tzv ... PDF Seznam diplomových prací - Univerzita Karlova ... . Registra bílá Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci († 1565) z let 1539-1561. 50 HISTORIE — OTÁZKY — PROBLÉMY 1/2017 monografie dosud chybí. Jelikož jsem se podrobněji Tomsovým životem a vybranými díly zabývala jinde,4 zde uvedu jen nutná základní fakta. František Jan Tomsa pocházel z rodiny sedláka z českojazyčné oblasti severový- Historie - Otázky - Problémy (History, Issues, Problems) 2017 | 9 | 1 | 175-184 Tytuł artykułu „Ochránkyně sirotků a vdov." Ovdovění a osiření v textech kramářských písní. Autorzy. Skořepová Markéta. Treść ... PDF Seznam diplomových prací - Univerzita Karlova ... ." Ovdovění a osiření v textech kramářských písní. Autorzy. Skořepová Markéta. Treść / Zawartość ... Historie - Otázky - Problémy (History, Issues, Problems) 2017 | 9 | 1 | 267-279 Tytuł artykułu. Vrchnostenský plátenický mandl v Koloredově a zájmy místeckých měšťanů (1766-1854) Autorzy. Lipovski Radek. Treść / Zawartość ... Historie - Otázky - Problémy (History, Issues, Problems) 2017 | 9 | 1 | 48-65 Tytuł artykułu. Jak mluvil (a psal) český venkovan na přelomu 18. a 19. století? Autorzy. Fidlerová Alena A. Treść / Zawartość. Pełne teksty: ... Historie - Otázky - Problémy (History, Issues, Problems) 2017 | 9 | 1 | 280-285 Tytuł artykułu. Dlaskův zapomenutý Vejtah. Drobné zamyšlení nad metodologickými východisky ediční praxe. Autorzy. Fapšo Marek. Treść / Zawartość ... Historie - Otázky - Problémy (History, Issues, Problems) 2017 | 9 | 1 | 223-233 Tytuł artykułu. Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století ... Historie˚˝˚Otázky˚˝˚Problémy ... 1/2017 1/2017 DVACÁTÉ STOLETÍ — THE TWENTIETH CENTURY. 6 FÓRUM SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIAL WORK FORUM Formerly print, since 2015 online-only journal is focused on the theory and practice of social work, social policy and related disciplines. Reviewed academic papers form Tento seznam zahrnuje tištěné časopisy vydávané na českém území se samostatným článkem na Wikipedii. Další časopisy jsou uvedené v článku Seznam českých časopisů - dodatek.. Z již zaniklých je vhodné uvádět pouze ty, které splňují pravidlo encyklopedické významnosti. CONTACTS Charles University Faculty of Arts Press nám...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,79 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie–Otázky-Problémy 1/2017.pdf

POPIS

Téma čísla: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch. Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze seznamuje odbornou i zasvěcenou laickou veřejnost s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na ÚČD a s nimi spojených pedagogických aktivit jejich členů. Časopis se primárně zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Uveřejňuje nejen studie učitelů, ale též části zdařilých dizertačních či rigorózních prací. Formou obsáhlejších anotací by měla badatelská obec získat také průběžnou informaci o úspěšně obhájených diplomových a dizertačních pracích studentů. Jednotlivá čísla doplňuje obvyklý badatelský servis v podobě recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice i zahraničí. Čísla jsou profilována chronologicky či tematicky, většinou jako výstupy jednotlivých seminářů ÚČD FF UK.

Chcete si přečíst knihu?Historie–Otázky-Problémy 1/2017 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie–Otázky-Problémy 1/2017 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY