Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595)

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595) - Ivo Purš (ed.), | Jesuslecitona.org

...vodovi Ferdinandovi II. Tyrolskému. Tento reprezentativní vzorek ukazuje jeho mecenášský profil a mapuje klientský okruh autorů ... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského | Dumknihy ... ... . Studie upozorňuje Beletrie pro děti do 10 let Zásilka z Knihozemě Beletrie pro děti nad 10 let Pohádky Dětská dobrodružství Sci-fi a fantasy pro děti Dívčí knihy Knihy pro nejmenší Komiksy pro děti Básně, říkanky a písničky Tituly od Ivo Purš na Martinus.sk. Skvelý zákaznícky servis, knihomoľské akcie a zľavy. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. Knihovna arcivévody Ferdinand ... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595 ... ... .sk. Skvelý zákaznícky servis, knihomoľské akcie a zľavy. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595) Kostel sv. Alberta v Třinci. Krajina - sídlo - obraz Romantický řád Jiřího Jana... Kunstverein nebo Künstlerverein? hnutí umělců v Praze... Local Strategies - International Ambitions modern art and Central... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského The Library of Archduke Ferdinand II of Tyrol An exceptionally important source for the history of the Czech lands in the early modern age (and one that has hitherto not been examined in detail) is the library of Archduke Ferdinand II of Tyrol (1529-1595), who was Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského The Library of Archduke Ferdinand II of Tyrol ... měla humanistická osobnost pražského místodržícího Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595 ... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595) 2016; Žánry autora. Literatura naučn ... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595) Autor: Ivo Purš (ed.) a Hedvika Kuchařová (ed.) Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a d… skladem u partnera Detail 880 Kč Edice Červená knihovna opravdu existovala, vycházela v letech 1928 - 1937. ... Ferdinanda II. Tyrolského a Filipiny Welserové. Nejdříve se s nimi musíme seznámit trochu blíže. Ferdinand II. Tyrolský (1529 - 1595) byl druhým synem císaře Ferdinanda I. císaře Říše římské a českého krále. Jeho starší bratr ... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595) Hedvika Kuchařová ... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského Pro dějiny raného novověku v Českých zemích předsta - vovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595), který byl v letech 1547-1563 místodržícím v Českém království. Arcivévodova knihovna vznikala Tyrolského (1529-1595) vydaných dvorskou kanceláří Pražského hradu mezi lety 1547-1567. Práce reflektuje politicko-společenské pozadí českých zemí 16. století, osobu arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a jeho vztah k českým zemím, jako i roli, typologii a textovou produkci kanceláří pozdního středověku a raného ... Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529—1595), který byl v letech 1547—1563 místodržícím v Českém království. Arcivévodova knihovna... Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (Ivan Hlaváček) 486 Zdeněk HOJDA - Eva CHODĚJOVSKÁ et alii (edd.) Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje (Jaroslav Pánek) 490 RUMPLER Helmut (ed.) Der Franziszeische Kataster im Kronland Kärnten (1823-1844) (Zdeňka Stoklásková) 496 CCH 002_285-580.indd 288 16.06.16 18:57 Matyáš Hutský, také Matěj Hutský (1546 Křivoklátsko - 1599 Praha), byl český iluminátor a malíř miniatur.Maloval i obrazy větších rozměrů, které se však nedochovaly. Byl dvorním malířem arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského In: Knihovna - knihovnická revue, 22, 2011, 2, s. 71-84. Historické spisování Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka - málo využitý pramen k českým dějinám první poloviny 17. století. In: Karel Škréta 1610-1674. Studie a dokumenty. Ed. Lenka Stolárová - Vít Vlnas. Praha, Národní galerie v Praze 2011, s. 385-410 ... Tyrolského (1529-1595), který byl v letech 1547-1563 místodržícím v Českém království. Arcivévodova knihovna vznikala s největší pravděpodobností na Pražském hradě. Po roce 1567, kdy se Ferdinand stal vladařem v Tyrolsku, byla instalována a dále rozšiř...

INFORMACE

AUTOR
Ivo Purš (ed.),
DIMENZE
3,91 MB
NÁZEV SOUBORU
Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595).pdf

POPIS

Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529—1595), který byl v letech 1547—1563 místodržícím v Českém království. Arcivévodova knihovna vznikala s největší pravděpodobností na Pražském hradě. Po roce 1567, kdy se Ferdinand stal vladařem v Tyrolsku, byla instalována a dále rozšiřována na zámku Ambras u Innsbrucku. Později došlo k rozptýlení fondu a představu o původní knihovně si můžeme vytvořit pouze na základě pozůstalostního inventáře z roku 1596 a inventáře pěti set rukopisů, převezených z Ambrasu do Vídně roku 1665. Kolektivní monografie je výsledkem grantového projektu „Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského: kulturně historické a uměleckohistorické aspekty“ (Program GA AV ČR „Podpora projektů cíleného výzkumu“, id. č. 1QS800330501) z let 2005—2008 a sestává ze dvou svazků. První z nich přináší deskriptivně-analytické texty, věnované tematickým okruhům zastoupeným v knihovně. V samostatné kapitole jsou pojednány rukopisy, uložené v knihovně mezi tisky i v kunstkomoře. Zvláštní texty jsou věnovány chronologické, geografické a jazykové provenienci tisků, jakož i dílům dedikovaným vlastníkovi knihovny. Vyústění monografie představuje kapitola věnovaná zasazení Ferdinandovy knihovny do kontextu českých a rakouských knihoven 16. století. Druhý svazek je katalogem obsahujícím všechna identifikovaná data a popisy jednotlivých tisků a rukopisů. Oba svazky jsou doplněny obrazovou přílohou, která zvláště u druhého svazku vzhledem ke svému rozsahu významně doplňuje dokumentační aspekt publikace.

Chcete si přečíst knihu?Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivo Purš (ed.),. Číst Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY