Revolver Revue 100

Revolver Revue 100 - - | Jesuslecitona.org

... make this gun more than just an affordable understudy ... Gun Review: Ruger trumps .327 Fed market with new GP100 ... ... ... The Clapp GP100 points naturally, and the upgraded sights make it easy to get on target in a hurry. Photo by Jeremy D. Clough. Wiley Clapp Ruger GP100. At the range, the GP100 produced tight groups at 25 yards with most of the test ammo. This six-shot cluster was created with Hornady's 158-grain .357 Magnum XTP rounds. Photo by Rob Jones. The new Ruger GP100 in .327 Federal Magnum is the first true full-frame revolv ... Norco Revolver FS 1 100 Review | 100mm XC Mountain Bike ... .327 Federal Magnum is the first true full-frame revolver in the caliber, and at the end of the day, it has been a long-awaited win. While the LCR family covers the carry ... Ruger has added a new competition revolver to their Custom Shop products. The new wheel gun is called Super GP100. This is not just a tuned GP100 but rather a hybrid of a GP100 and Redhawk. It is based on a Redhawk frame that allows having a large 8-round .357 Magnum cylinder but it also inherited the dual-spring clockwork from the GP100/Super Redhawk which is more suitable to be tuned and ... The shooting world is flush with ultra-light, ultra-compact .357/.38 revolvers for personal defense. In this smaller-is-better universe the GP100 2.5-inch seven-shot is a behemoth, weighing in at a stout 33.7 ounces on my digital scale and measuring roughly 5.5 inches tall with an overall length of eight inches. The .357 Mag. GP100 seven-shot, the subject of this review, has a round count rivaling some small semi-automatic pistols, yet offers far superior stopping power. Increasing the revolver's ... YouTube Premium. Get YouTube without the ads. The interactive transcript could not be loaded. Rating is available when the video has been rented. This feature is not available right now. Please ... A favorite of shooters since the frontier days of the American West, revolvers are durable, dependable firearms that remain po...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
6,50 MB
NÁZEV SOUBORU
Revolver Revue 100.pdf

POPIS

Na úvod Revolver Revue č. 100, vycházející v roce završujícím nepřetržitou třicetiletou existenci tohoto časopisu, přinášíme sto citátů z dosavadních čísel a rekapitulaci Viktora Karlíka, který se jako jediný podílí na vydávání RR od samizdatových počátků v Praze 1985 až dodnes. První velký blok se na 102 stranách vrací k příznačné kapitole české kultury a společnosti posledních let, jíž se stala „kauza Kundera“. Adam Drda věnuje stať Český dav protikomunistickému odbojáři a politickému vězni Miroslavu Dvořáčkovi, který je skutečným hlavním hrdinou případu. Osud a památku tohoto muže však zcela zastínily reakce na zveřejnění faktů připouštějících, že jeho udavačem byl slavný rodák Milan Kundera. „Mediální diskuse týkající se role Milana Kundery v Dvořáčkově příběhu je pro mne jedním z nejpřízračnějších polistopadových zážitků. […] Ukázala či potvrdila hned několik důležitých věcí. Za prvé: převažující část současné české intelektuální a kulturní ,elity‘ (akademiků, spisovatelů, novinářů atd.) není o nic lepší než dav, který za hilsneriády proklínal Masaryka (o Hilsnerovi nemluvě), za druhé republiky navrhoval či obhajoval vyloučení Židů z veřejného života, v roce 1945 podporoval vyhánění Němců a o pár let později se dožadoval likvidace ,třídních nepřátel‘. Jistě, v ,kauze Kundera‘ nešlo na rozdíl od zmíněných příkladů o život. Co se však srovnávat dá, je vzedmutí kolektivní psychózy, ochota jednotlivců rezignovat na zdravý rozum a individuální názor opřený o věcnou argumentaci, odhodit základní pravidla slušnosti, vyjadřovat se ve fanatických frázích a odůvodňovat to ,vyšším mravním cílem‘.“ Za druhé „kauza“ potvrdila, že „období sovětského komunismu v Československu způsobilo české společnosti újmu, z níž se dosud nevzpamatovala“, a za třetí „názorně ukázala podstatné potíže tuzemské mediální sféry“. Tyto závěry Drda dokládá v zevrubné analýze s četnými citacemi z tisku. Obdobně postupuje Jaroslav Formánek v obsáhlé stati L’affaire Kundera („Aux armes, citoyens!“ / „Do zbraně, občané!“): den za dnem sleduje veřejné reakce na danou „kauzu“ a její mediální život ve francouzském prostředí a ukazuje, jak i tam povýtce emotivní a stádní obhajoba slavného spisovatele sice ignorovala základní fakta, o to kategoričtější a hysteričtější soudy ovšem vynášela. Blok uzavírá článek Marka Vajchra o české polistopadové akademické reflexi poezie Milana Kundery z padesátých let, jmenovitě ve dvou příručkách, dle adjustáže základních, zrozených v Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Pavla Janouška (Slovník českých spisovatelů od roku 1945 a Dějiny české literatury 1945–1989). Na základě rozboru příslušných pasáží konfrontovaných s vlastní četbou pojednávaných Kunderových děl dochází Vajchr k závěru, že „autoři Slovníku a Dějin se vydali širokou a co možná nejuhlazenější cestou, ze které preventivně odklidili nepohodlné otázky a všechny myslitelné náznaky potenciálních konfliktů či pohoršení. Docela úspěšně tím také prošlapali cestu četným ,veřejným osobnostem‘ a publicistům, kteří u příležitosti ,kauzy Kundera‘ vyjádřili své nejhlubší rozhořčení nad pouhými fakty, jež měla tu drzost nevyhovovat jejich představám.“ Protiváhu k zásadnímu, avšak poněkud neradostnému tématu představuje v RR č. 100 druhý velký blok, s názvem 64x PRO JUBILEJNÍ RR. Redakce oslovila desítky žijících malířů, sochařů, grafiků, fotografů, typografů i dalších výtvarníků, kteří s časopisem v dosavadních třech dekádách spolupracovali, s prosbou, aby pro toto číslo vytvořili či z nových prací vybrali vlastní obrazový příspěvek a doprovodili ho stručným zdůvodněním své volby. Výsledné dvojstrany těch, kteří měli chuť a čas přispět, přinášejí nikoli nepodstatný výsek celkového obrazu, jejž v RR po dobu jejího trvání průběžné vytvářejí i početné stránky věnované výtvarnému umění. Sté číslo uzavírá pravidelný kritický Couleur, soustředěný na reflexi aktuálního kulturního a uměleckého dění.

Chcete si přečíst knihu?Revolver Revue 100 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Revolver Revue 100 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY