Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka - Jaroslav Mašín | Jesuslecitona.org

...eštiny jako cizího jazyka. ... Výrazně roste rovněž počet magisterských projektů zaměřených na osvojování a vyučování češtiny jako druhého jazyka a podobně zaměřených projektů doktorských ... Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka ... ... . To svědčí nepřímo, ale velmi zřetelně o skutečnosti, že jde o oblast aktuální, živou a potřebnou ... metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny MAŠÍN, J. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. FF UK, 2015. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Praha: VÚP. Referenční popisy úrovn ... Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka ... ... . Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. FF UK, 2015. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Praha: VÚP. Referenční popisy úrovně češtiny jako cizího jazyka. MŠMT 2005, NÚV 2014. Sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka ... 253 Kč Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk - Šichová Kateřina, Nekula Marek... pro výuku češtiny jako cizího jazyka.Obecnější platnost má řešení problému stanovování "správnosti" určitých variant ve výuce, konkretizace variet češtiny v řeči cizinců nebo postavení variet v certifikovaných zkouškách češtiny.Publikace tak nabízí mnoho podnětů jak ... shodné a rozdílné znaky obou jazyků. Další kapitola přináší souhrn specifik při osvojování češtiny jako cizího jazyka; rovněž vymezuje nejčastější problémy při osvojování výslovnosti. Z této kapitoly vycházíme při stanovení dílčích hypotéz, které jsou klíčové pro druhou část naší práce. Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk V oblasti češtiny jako cizího jazyka sílí diskuse o tom, jak ve výuce, při koncipování učebních materiálů nebo hodnocení a testování ... Specifické jsou teorie osvojování dvou n. více jazyků zároveň (↗bilingvismus) a osvojování druhého (cizího) jazyka, které bývá vymezováno jako samostatný obor, resp. téma výzkumu (k tomu srov. Meisel, 2011, a ↗osvojování druhého jazyka). Novodobý zájem o osvojování č. zpočátku projevovali zejm. psychologové. čení různého typu a uplatňují se i přímo jako didaktický nástroj v jazykové výuce. Žákovské korpusy jsou jejich podtypem - zachycují užívání jazyka nerodilými mluvčími, a uplatňují se tedy při studiu procesů osvojování a užívání druhého/cizího (souhrnně cílového) jazyka, resp. v jeho didaktice. Jaroslav Mašín: Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. Praha: FF UK. Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se práce ... Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka Jaroslav Mašín. 195 Kč ... Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Praha. 1,310 likes · 53 talking about this · 5 were here. Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z .s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů... HRDÁ, Martina a Radim ŠÍP. Role pragmatické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka a utváření sociální identity. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2011, roč. 21, č. 4, s. 436-457. ISSN 1211-4669. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Vstupní požadavky Studium je určeno absolventům magisterského studia: učitelství cizího jazyka pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy, případně absolventům studia učitelství pro 1. stupeň se specializací v cizím jazyce filologie, pokud uchazeč absolvoval doplňující pedagogické vzdělání. Heureka.cz je nákupní rádce, který radí, jak vybrat ten nejlepší produkt a nabízí porovnání cen ze stovek internetových obchodů....

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Mašín
DIMENZE
7,51 MB
NÁZEV SOUBORU
Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka.pdf

POPIS

Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se práce na mluvní akty žádost/prosba. Cílem práce je popsat, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního kurzu. Výsledky jsou zobecněny a na základě rozboru jazykového materiálu je definováno pět vývojových fází, které jsou v práci detailně popsány. Poté jsou tyto fáze porovnány s vývojovými fázemi studentů angličtiny. Porovnání ukazuje shody a rozdíly v osvojování obou jazyků. V případě rozdílů je podáno vysvětlení. Popis shod a rozdílů pomáhá lépe porozumět tomu, jak funguje nejen osvojování češtiny, ale cizích jazyků obecně.

Chcete si přečíst knihu?Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav Mašín. Číst Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY