Základní problémy studia moderních a soudobých dějin

Základní problémy studia moderních a soudobých dějin - Jana Čechurová, | Jesuslecitona.org

...grafie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin představuje kvalitní východisko pro systematickou orientaci ve stěžejních sférách dosavadního výzkumu moderních a soudobých dějin ... Základní problémy studia moderních a soudobých dějin ... . Základní problémy studia moderních a soudobých dějin | Kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin je dalším svazkem ediční řady České dějiny, v níž představují svá díla převážně pracovníci a úspěšní absolventi Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I. (NMgr.) Realizace: pondělí 9.10-10.40, učebna 201, Jana Čechurová a kol. Základní problémy studia modern ... Základní problémy studia moderních a soudobých dějin ... . Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I. (NMgr.) Realizace: pondělí 9.10-10.40, učebna 201, Jana Čechurová a kol. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin - Jiří Tomeš - NLN - Nakladatelství Lidové noviny, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Viktor Dyk a T.G. Masaryk. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin - Jiří Tomeš - NLN - Nakladatelství Lidové noviny. Šablona pro weby základních součástí FFUK. Odborný profil: Docent, člen Semináře sociálních dějin, zástupce ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2014, ISBN 978-80-7422-309-9, s. 218-235. WIDERA, Thomas. Stavební vojáci v NDR a jejich motivy pro odmítání vojenské služby se zbraní In: BLAŽEK Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 6, 2014, s. 9-37. Písemné prameny úřední povahy k dějinám 19. a 20. století, in: Jana Čechurová - Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 257-272. (spoluautor Jan Kahuda) Uživatelské hodnocení a recenze na Kniha Viktor Dyk a T.G. Masaryk. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin - Jiří Tomeš - NLN - Nakladatelství Lidové noviny. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin Čechurová Jana, Randák Jan Cena: 444 Kč Děkan Václav Boštík a dějiny farnosti v Ústí nad Orlicí ... Film jako historický pramen.In: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin.Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, str. 756. 3 FRANC, Martin. Kulturní dějiny, nejnovější dějiny a koncept soudobých dějin. Kuděj: Časopis pro kulturní Základní problémy studia moderních a soudobých dějin 8. v edici, J. Čechurová, 2014 Koupit Koupit eknihu V záři rudého kalicha 9. v edici, J. Randák, 2016 Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014; Jiří PEŠEK a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války, Praha 2013. 2 Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum města Brna, Vlastivědné muzeum v Olomou- výzkumu pro jednotlivé epochy dějin, zvláště co se týče prame - nů, metod a specifického tázání. Za důležitou součást znalostí studenta historie považujeme také alespoň znalost dějin histo-riografie, která je tu čtenáři předkládána v základní podobě, od - povídající bakalářskému stupni studia. Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin I 2/-, 2/- AHS600006 Z, Zk 8 UCD Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:45 P200 Čechurová, J. Hlavačka, M. Rychlík, J. Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin II 2/-, 2/- AHS600007 Z, Zk 8 UCD Základní problémy studia. Seznámení s badatelskými tématy českých historiků 19. století - Otto Urban, Miroslav Hroch, Jiří Kořalka, Milena Lenderová, Milan Myška, Milan Hlavačka, Robert Sak, Jiří Malíř. Bayly, C. A., The Birth of the Modern World 1780-1914. Global Connections and Comparisons, Oxford 2004. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 59-117. ISBN 978-80-7422-309-9. October 28, 1918. Rewriting Czech historical memory, or its overlayering? In: Memory of Heritage - Heritage of Memory. ... In Výuka regionálních dějin na základní škole. Sb. příspěvků z konference 5. 6. 2014 v Schönsee ......

INFORMACE

AUTOR
Jana Čechurová,
DIMENZE
11,8 MB
NÁZEV SOUBORU
Základní problémy studia moderních a soudobých dějin.pdf

POPIS

Kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin představuje kvalitní východisko pro systematickou orientaci ve stěžejních sférách dosavadního výzkumu moderních a soudobých dějin. Na šestadvacet odborníků především z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z Akademie věd a dalších odborných pracovišť zpracovalo čtyřicet studií věnovaných nejrůznějším badatelským přístupům a tematickým okruhům, a to jak v kontextu české, tak i světové historiografie. Publikaci jistě využijí nejen studenti, ale i širší odborná veřejnost, badatelé v příbuzných oborech a všichni zájemci o dějiny 19. a 20. století.

Chcete si přečíst knihu?Základní problémy studia moderních a soudobých dějin ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Čechurová,. Číst Základní problémy studia moderních a soudobých dějin Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY