Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku

Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku - Wendy Z. Goldman | Jesuslecitona.org

...ení nepřítele: udávání a zastrašování ve stalinském Rusku Vydavateľské údaje: , , ISBN: 978-80-246-2630-7 ... Vytváření nepřítele Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku ... ... Fascinujúca a súčasne vtipná kniha o nepotlačiteľnej potrebe veľkých i malých diktátorov obšťastňovať svet písaným slovom. Už od čias Rímskej ríše mali diktátori nutkanie písať knihy. Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho u ... Benzin pro oheň teroru. Wendy Z. Goldmanová o demokratické ... ... . Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se Evropa stala dominantním kontinentem. 4543694 Vytváření nepřítele. : Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku 9788024633480 Goldman, Wendy Z. 4625391 Židovské tradice a zvyky 9788024630700 Nosek, Bedřich; Damohorská, Pavla 4625392 Alma mater Pragensis : Studie k počátkům Univerzity Karlovy 9788024632391 Šmahel, František Zabývá se dějinami Sovětského svazu, konkrétně Velkým terorem, rolí žen v industrializačním procesu 30. let a související reformou maskulinity a zásobováním během druhé světové války. Do češtiny byla přeložena její kniha Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku. Wendy Z. Goldmanová: Vytváření nepřítele. Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku. Přeložili Matěj Spurný a Jana Spurná. Karolinum, Praha 2014, 294 stran. Příbuzné články. V labyrintu krize. Řecký ekonom Yanis Varoufakis ukazuje, že hospodářská krize nepřejde, jak mnozí tvrdili, sama od sebe. Jeho kniha ... Vytváření nepřítele. Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku - Wendy Z. Goldman - Karolinum. Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Zabývá se dějinami Sovětského svazu, konkrétně Velkým terorem, rolí žen v industrializačním procesu 30. let a související reformou maskulinity a zásobováním během druhé světové války. Do češtiny byla přeložena její kniha Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku. Do češtiny byla přeložena její kniha Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku. Přednáška bude proslovena v angličtině. Konat se bude 15. května 2018 od 19.15 do 21.00 hod, v místnosti č. 104 na Hlavní budově FF UK. Doslov Goldmanová, Wendy Z.: Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku, Praha, Karolinum 2014, s. 267-286 „Ruhige Arbeit" und die Einhegung der Gewalt. Ideologie und gesellschaftlicher Konsens in der spätsozialistischen Tschechoslowakei, in: Volker Zimmermann a Michal Pullmann (eds.): Ordnung und ... Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku. GOLDMANOVÁ WENDY Z. Běžně 350 K ... Obě smluvní strany se v souladu s Čl. I odst. 4 Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů dohodly na rozšíření platnosti Smlouvy o nákup 96 e-knih uvedených v Příloze č.1 tohoto Dodatku č.5. Naše Vojsko Smrt v týlu nepřítele . Území Svitavska a Moravskotřebovska začleněné v říjnu 1938 do Německé říše nebylo místem poskytujícím zázemí pro činnost partyzánských oddílů. Dokládají to osudy sovětských desantů Komenský a Ján Majer-Spartakus vysazených na Svitavsku v posledním roce války. Vytváření nepřítele. Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku - Wendy Z. Goldman - Karolinum. Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazu......

INFORMACE

AUTOR
Wendy Z. Goldman
DIMENZE
3,53 MB
NÁZEV SOUBORU
Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku.pdf

POPIS

Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin obyvatel) a výzvy vedoucích představitelů komunistické strany k odhalování „skrytých nepřátel“ uvedly do pohybu dynamiku teroru, před jehož destruktivní silou nakonec nebyl nikdo v bezpečí. Záplavy udání a štvanice na „maskované záškodníky“ vytvořily z běžného pracovního prostředí past, do které se mohl chytit kdokoliv. Bez ohledu na důkazy či loajalitu vůči straně. Obvinění na základě společenských vazeb pak rozšiřovala počet postižených o rodinné příslušníky, spolupracovníky a známé. Autorka sice nezpochybňuje zodpovědnost politických elit v čele s J. V. Stalinem, zároveň ale ukazuje, že „obyčejní lidé“ nebyli pouze oběťmi teroru. Řevnivost mezi jednotlivými pracovníky, osobní konflikty i obranné strategie, jako např. preventivní udávání, naopak pomáhaly roztáčet kola teroru a po jistou dobu znemožňovaly z něj nalézt jakékoliv východisko. Goldmanová tak prostřednictvím příběhů konkrétních lidí přesvědčivě polemizuje s totalitaristickým pojetím – v českém prostředí stále populárním – rozdělujícím společnost stalinské (či obecně komunistické) diktatury na aktivní ovládající a pasivní ovládané.

Chcete si přečíst knihu?Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Wendy Z. Goldman. Číst Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY