Zápas o podnikové rady pracujících, 1968–1969

Zápas o podnikové rady pracujících, 1968–1969 - Karel Kovanda | Jesuslecitona.org

...ny", Zipp - německo-české kulturní projekty - Spolková kulturní nadace, člen redakční rady projektu (2007-2008) „O nový československý model socialismu ... Zápas o podnikové rady pracujících, 1968-1969 | Knihy.ABZ.cz ... ." Kovanda, Karel, Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969 Ústav pro soudobé dějinyAV ČR 2014 C 108903 Hoffmann, Camill, Politický deník 1932-1939 Pražská edice 2006 C 108904 Gawrecká, Marie, Politické poměry ve Slezsku v letech 1815-1939 Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd 2011 C 108905 Anglický název: Causes of the Prague Spring. Czechoslovakia in the late Antonín Novotný era (1963-1967) II. Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD) Prolog I. - „Lidová ... Zápas o podnikové rady pracujících, 1968-1969 | Knihy.ABZ.cz ... . Czechoslovakia in the late Antonín Novotný era (1963-1967) II. Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD) Prolog I. - „Lidová demokracie" a „Specifická československá cesta k socialismu" - pokus o interpretaci pojmů.- 3. Prolog II. ... The Dubček era 1968-1969. Cambridge 1973. HÁJEK, Jiří: Paměti ... Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969. Praha 2014. KURAL, Václav a kol.: Československo roku 1968 I ... Radim Šimůnek, „Rady pracujících - orgány podnikové samosprávy v roce 1968," diplomová práce dostupná online). Rady pracujících se mohly stát druhou reálnou mocí ve státě, jež by byly obdobou sovětů z roku 1917 a korigovaly by případné excesy politické moci KSČ na ekonomickém a sociálním poli. Současně spustila rozkladné procesy, které mimo jiné popsal Karel Kovanda ve své nedávno vydané knize Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969 (kniha ovšem byl sepsána anglicky v roce 1975). Kovanda zde píše, že před srpnem 1968 bylo možné uvnitř strany a ve společnosti identifikovat přinejmenším tři názorové ... KOVANDA, Karel: Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014, 172 s. (F. Čapka) Plný text: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 29/2015/1 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28/2014/2...

INFORMACE

AUTOR
Karel Kovanda
DIMENZE
6,17 MB
NÁZEV SOUBORU
Zápas o podnikové rady pracujících, 1968–1969.pdf

POPIS

Monografie Karla Kovandy je cenným příspěvkem k dějinám hospodářské reformy v Československu v šedesátých letech 20. století. Zabývá se problematikou podnikové samosprávy, která představovala jednu z nejvíce diskutovaných otázek v rámci dobového ekonomického myšlení. Účast pracujících na řízení průmyslových závodů považovalo vedení za KSČ za nežádoucí, neboť ohrožovala pozice státního i hospodářského aparátu. Tabuizovaný problém začal být obsáhle veřejně diskutován až v roce 1968. V polemice se střetli radikální reformátoři propagující zakládání rad pracujících s rozhodujícími kompetencemi při řízení podniků, s umírněnými technokraty, kteří doporučovali jen vznik orgánů, jež by měly pouhou poradní funkci a v nichž by zaměstnanci měli jen menšinové zastoupení. Autor plasticky rozebírá vývoj tohoto názorového střetu během celého roku 1968. Podrobně si všímá také spontánního vzniku podnikových rad ve velkých průmyslových podnicích, který lze považovat za jeden z rysů obnovující se občanské společnosti. Závěrečná část knihy přibližuje vývoj debaty o podobě zákona o socialistickém podniku. Názorně dokládá, že se ani po sovětské okupaci problém zaměstnanecké samosprávy nevytratil z veřejného diskurzu. Teprve nástup Husákova vedení KSČ v dubnu 1969 přivodil rychlé udušení celé diskuse, po níž následovala postupná likvidace podnikových rad v jednotlivých továrnách a politická perzekuce jejich propagátorů.

Chcete si přečíst knihu?Zápas o podnikové rady pracujících, 1968–1969 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Kovanda. Číst Zápas o podnikové rady pracujících, 1968–1969 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY