Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky)

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky) - Anežka Baďurová, | Jesuslecitona.org

...ka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16 ... Selected bibliography - PhDr. Anežka Baďurová - Knihovna ... ... .-18. století (se vztahem k území České republiky). Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky) Projekty a granty; Výstavy; Knihovědná bibliografie. Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína; Kazatel - učenec - kacíř. Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.-18. století; Umění putovat vzduchem ... Vyobraze ... Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století ... ... .-18. století; Umění putovat vzduchem ... Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky) Anežka Baďurová, Lenka Blažková. 410 Kč. 369 Kč. E-Kniha Od kdy a jak se vyrábí svíčky se dozvíte v knize o voskařském řemesle, které je v centru zájmu současné rukodělné výroby. ... 14 BÁRTOVÁ, L. - BAĎUROVÁ, A., Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16. - 18. století (se vztahem k území České republiky). I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. II/1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501 - 1800. Textová část a soupis. II/2. BLAŽKOVÁ, L.: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky). Předmluvu a úvod napsala Anežka Baďurová. Sv. 1-2. Praha 2002; BUKAČOVÁ, I.: Mauritius Vogt. Příspěvek k barokní vzdělanosti v Čechách. Blažková, Lenka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16-18. století (se vztahem k území České republiky) Vol. I-II. Praha, 2002-2008. (Kovács Eszter) ..... 126 Bagi Dániel: Gallus Anonymus és Magyarország. A geszta magyar adatai, forrásai, mintái, Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky) ... 444 historických měst a městeček České republiky ... Kniha obsahuje odborný text a soubor více než 200 map a obrázků vztahujících se k pěstování vinné révy na území České republiky. Leipzig 1939 (Stuttgart 1965); BLAŽKOVÁ, L.: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky). Předmluvu a úvod napsala Anežka Baďurová. Sv. 1-2. BLAŽKOVÁ, L.: Veduty v české tiskařské produkci do roku 1620. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. A. Baďurová). Praha 1999, s. 11-39; BLAŽKOVÁ, L.: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky). Předmluvu a úvod napsala Anežka Baďurová. Sv. 1-2. Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky) - Anežka Baďurová, Le...

INFORMACE

AUTOR
Anežka Baďurová,
DIMENZE
10,10 MB
NÁZEV SOUBORU
Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky).pdf

POPIS

Publikace vznikala s podporou Grantové agentury Akademie věd ČR (projekt č. A9083901/1999), první díl byl Knihovnou Akademie věd ČR vydán v roce 2002).Projekt si vytkl za cíl: a) soupis vyobrazených lokalit či jejich částí, vyskytujících se v knihách, které byly v 16.–18. století vytištěny v tiskárnách na území dnešní České republiky; b) soupis týchž vyobrazení v tiscích zahraničních tiskáren 16.–18. století, pokud námětem zobrazení byla lokalita nalézající se na území dnešní České republiky; c) analytické utřídění získaných údajů, zaměřené jak na možné vztahy a spolupráci mezi tvůrci (tiskař/autor spisu/výtvarník), tak na časovou křivku v uplatnění topografických motivů i grafických technik v tištěné knize. V 1. dílu, vydaném v roce 2002, je registrováno cca 180 lokalit či jejich částí v 812 vyobrazeních, u nichž bylo zjištěno 85 jmen výtvarníků (asi třetina vyobrazení signována není) a 113 tiskáren. 2. díl registruje 298 lokalit či jejich částí v přibližně 1100 různých variantách vyobrazení, s 208 jmény výtvarníků a vztahují se k produkci 253 tiskařů či nakladatelů. Vyloučíme-li názvy a jména opakující se v obou dílech, jde dohromady o 395 lokalit v přibližně 1.900 vyobrazeních, která představují tvorbu 250 výtvarníků, podílejících se na ilustrační úpravě textů u 306 tiskařů a nakladatelů. Doprovodný CD-ROM obsahuje ilustrace z cizojazyčných bohemikálních tisků.

Chcete si přečíst knihu?Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Anežka Baďurová,. Číst Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY