Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010): Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010)

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010): Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010) - Milena Šubrtová | Jesuslecitona.org

...niha druhá. Hranická rebelie 1626. ... Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu ... Uncategorised - Univerzita Palackého v Olomouci ... . V 60. a 70. letech bylo v Polsku provedeno několik výzkumů, jejichž cílem bylo zjistit, čeho si Poláci v životě cení, co je pro ně důležité, v čem spatřují největší hodnotu. Výsledky těchto výzkumů jasně ukazují, že lidé se mezi sebou neliší v tom, čeho chtějí dosáhnout, co je pro ně důležité a hodnotné ... V 60. a 70. letech bylo v Polsku provedeno několik výzkumů, jejichž cílem bylo zjistit, čeho si Poláci v ... Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež ... ... ... V 60. a 70. letech bylo v Polsku provedeno několik výzkumů, jejichž cílem bylo zjistit, čeho si Poláci v životě cení, co je pro ně důležité, v čem spatřují největší hodnotu. Výsledky těchto výzkumů jasně ukazují, že lidé se mezi sebou neliší v tom, čeho chtějí dosáhnout, co je pro ně důležité a hodnotné ... V 60. a 70. letech bylo v Polsku provedeno několik výzkumů, jejichž cílem bylo zjistit, čeho si Poláci v životě cení, co je pro ně důležité, v čem spatřují největší hodnotu. Výsledky těchto výzkumů jasně ukazují, že lidé se mezi sebou neliší v tom, čeho chtějí dosáhnout, co je pro...

INFORMACE

AUTOR
Milena Šubrtová
DIMENZE
6,72 MB
NÁZEV SOUBORU
Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010): Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010).pdf

POPIS

Monografie sleduje problematiku českých pohádkových příběhů v rozpětí let 1990-2010. Zaměřuje se na poetiku autorů, kteří se k autorské pohádce v uplynulém dvacetiletí přikláněli, na prostupování žánrových hranic i funkcí pohádkového příběhu. Úvodní studie (do publikace je zařazen i její anglický překlad) rekapituluje základní vývojové trendy autorské pohádky v daném období a představuje konte xtový rámec pro kapitoly věnované tvorbě jednotlivých autorských osobností, kde se v interpretačníc h analýzách odkrývají pohyby žánrového vývoje - progresivní i ty reprodukční. Monografie vypovídá o konstantním zastoupení pohádkového příběhu v české literatuře pro děti a mládež, o rozmanitosti je ho komunikačních, funkčních i strukturních posunů v kontaktu či kontaminaci s jinými žánrovými obla stmi. Součástí publikace je výběrový soupis pohádkových děl vydaných v daném období.

Chcete si přečíst knihu?Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010): Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Milena Šubrtová. Číst Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010): Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY