Edukace v porodní asistenci

Edukace v porodní asistenci - Bohdana Dušová, | Jesuslecitona.org

... Wilhelmová, Ph.D. Edukace v porodní asistenci ... Medvik: Edukace v porodní asistenci ... . Dušová Bohdana, a kolektiv. Grada Publishing a.s., 5. 4. 2019 - Počet stran: 144. 0 Recenze. Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a ... Porodní asistentka | Masarykova univerzita ... . Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Od porodních asistentek se v oblasti edukace očekává kvalifikovaný a ... Edukace v porodní asistenci 10. 4. 2019. Bohdana Dušová a kol. Inzerce. Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. BPPG041p Edukace v porodní asistenci - přednáška Lékařská fakulta jaro 2015 Rozsah 2/0/0. 2 kr. Ukončení: k. Vyučující Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (přednášející) PhDr. Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Od porodních asistentek se v oblasti edukace očekává kvalifikovaný a odborný přístup ke klientkám, k rodinám, ke ... Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma „Edukace klientek porodní asistentkou v gynekologické ambulanci ― vypracovala samostatně pouze s pouţitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, ţe v souladu s § 47b zákona þ. 111/1998 Sb. v platném znění Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Od porodních asistentek se v oblasti edukace očekává kvalifikovaný a odborný přístup ke klientkám, k rodinám, ke komunitám i ke ... Péþe poskytovaná v porodní asistenci má být v souladu s etickými principy a právy pacientů. Vzhledem k výše uvedenému je v dnešní dob nezbytné kontinuální vzd lávání porodních asistentek s ohledem na rozvoj odborných znalostí v kontextu v decko-technického rozvoje. Edukace porodní asistentky se týká také oblasti ... E-kniha Edukace v porodní asistenci od Bohdana Dušová. Elektronické knihy v různých formátech. Odměna za nákup. Edukace v porodní asistenci. Dušová Bohdana. 0.0 z 5 hvězdiček. 279 K ... Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Od porodních asistentek se v oblasti edukace očekává Edukace v porodní asistenci. Kdo napsal knihu Edukace v porodní asistenci? Autorem je Bohdana Dušová, Kolektiv autorů. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Mo...

INFORMACE

AUTOR
Bohdana Dušová,
DIMENZE
8,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Edukace v porodní asistenci.pdf

POPIS

Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci. Od porodních asistentek se v oblasti edukace očekává kvalifikovaný a odborný přístup ke klientkám, k rodinám, ke komunitám i ke studentům. Je kladen důraz na vzdělávání – edukaci klientek. Je nutné, aby se studenti a studentky dokázali v této široké oblasti orientovat a získali potřebné informace v ucelené podobě. Knihy doposud věnované této problematice jsou zaměřeny pouze na ošetřovatelství a nezabývají se porodní asistencí.

Chcete si přečíst knihu?Edukace v porodní asistenci ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Bohdana Dušová,. Číst Edukace v porodní asistenci Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY