Psychická deprivace v dětství

Psychická deprivace v dětství - Josef Langmeier, | Jesuslecitona.org

...é základní psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu ... Děti bez lásky - YouTube ... . ... Psychická deprivace v dětství. Praha: SZN, 1963. Get this from a library! Psychická deprivace v dětství. [Josef Langmeier; Zdeněk Matejček; Jan Fischer; Jaroslav Koch; Marie Vágnerová; Michal Černý; Martin Janeček; Jan Serých] -- Publikace Psychické deprivace v detství J. Langmeiera a Z. Matejcka zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 znacný ohlas. Prulomová práce, ve které autori citují díla západn ... Deprivace a subdeprivace ... . 1963 znacný ohlas. Prulomová práce, ve které autori citují díla západních ... Psychická deprivace v dětství / Hlavní autor: Langmeier, Josef, 1921-2007 Vydáno: (1968) Psychická deprivácia v detstve : bibliografia / Hlavní autor: Langmeier, Josef, 1921-2007 Vydáno: (1967) 6:25 Pokud se u dítěte v dětství či dospívání rozvine nějaká závažná psychická porucha, znamená to, že si s sebou ponese tyto psychické problémy po celý život? Psychická deprivace v dětství je stále doporučovanou základní literaturou pro studenty psychologie, pedagogiky a sociologie, ocení ji však každý, kdo se věnuje problematice ohrožených dětí. Čtvrté vydání díla je opatřeno předmluvou profesorky Vágnerové a aktualizovaným výběrem literatury k tématu. Publikace Psychické deprivace v dětství J. Langmeiera a Z. Matějčka zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Velmi přehledné dělení předložili ve své knize Psychická deprivace v dětství výše zmínění autoři. Dělí je do čtyř úrovní, které se ovšem ve vývoji jedince i v každé aktuální situaci vzájemně prolínají. Psychické potřeby trvají po celý život, mění se jejich intenzita a způsob uspokojování. ... Psychická deprivace v dětství je stále doporučovanou základní literaturou pro studenty psychologie, pedagogiky a sociologie, ocení je však každý, kdo se věnuje problematice ohrožených dětí. Čtvrté vydání díla je opatřeno předmluvou profesorky Vágnerové a aktualizovaným výběrem literatury k tématu. Výklad pojmu psychická deprivace. Psychická deprivace je definována jako stav, kdy člověk dlouhodobě nemá dostatečnou příležitost k uspokojení některé ze svých základních psychických potřeb, nejčastěji potřeby trvalého vřelého citového vztahu a potřeby stimulace (smyslové podněty). Psychická deprivace v dětství. Autor: Langmeier, Josef, Matějček, Zdeněk | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník Plná dostupnost: NE psychická deprivace, dětství, dítě, děti, psychika, vliv, následky Publikace propracovává teoretické základy, společenské a kulturní podmínky a souvislosti ... V první kapitole se dozvíte, co je pojem deprivace. Pro bližší uchopení tohoto tématu jsem si dále v podkapitole vybrala pouze psychickou deprivaci. Rozpracovala jsem také rozdělení podmínek, které přispívají k jejímu rozvinutí. Toto rozdělení jsem si vybrala z knížky Psychická deprivace v dětství od Langmeiera a Matějka. Psychická deprivace v dětství je stále doporučovanou základní literaturou pro studenty psychologie, pedagogiky a sociologie, ocení je však každý, kdo se věnuje problematice ohrožených dětí. Čtvrté vydání díla je opatřeno předmluvou profesorky Vágnerové a aktualizovaným výběrem literatury k tématu. Téma: Psychická deprivacev dětství a sexuální zneužívání dítěte Psychická deprivace v dětství „Co děti nejvíc potřebují? Mnoho věcí, ale ze všeho snad nejvíce jistotu ve vztazích ke svým lidem." „Dobrý domov je jednou z podmínek šťastného dětství. A šťastné dětství je jednou z podmínek pro dobré, zdravé utváření lidské osobnosti. Get this from a library! Psychická deprivace v dětství. [Josef Langmeier; Zdeněk Matějček] -- Nové vydání knihy vychází v době uveřejnění zákona upravujícího a zlepšujícího postavení rodiny v naší společnosti. Polemické stati v prvním vydání knihy ztratily proto ... Psychická deprivace v dětství kniha od: Zdeněk Matějček, Josef Langmeier. 92 % 10 hodnocení ... LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství.Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 9788024619835. Děti a výchovné problémy. Psychická deprivace. Psychická deprivace Podle řady autorů je psychická deprivace stavem vzniklým zejména následkem životních situací, „kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základ...

INFORMACE

AUTOR
Josef Langmeier,
DIMENZE
5,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Psychická deprivace v dětství.pdf

POPIS

Publikace zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Metodologicky důkladné dílo se nezastavuje u odborného posouzení problému, ale klade do popředí zájmy dítěte a humanistický přístup. Oba autoři se u nás významně zasloužili o to, aby se péče o opuštěné děti sestávala z vhodné kombinace péče ústavní a podporované péče rodinné či pěstounské. Ovlivnili též zakládání prvních SOS dětských vesniček. Psychická deprivace v dětství je stále doporučovanou základní literaturou pro studenty psychologie, pedagogiky a sociologie, ocení je však každý, kdo se věnuje problematice ohrožených dětí. Čtvrté vydání díla je opatřeno předmluvou profesorky Vágnerové a aktualizovaným výběrem literatury k tématu.

Chcete si přečíst knihu?Psychická deprivace v dětství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Langmeier,. Číst Psychická deprivace v dětství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY