Úvod do teorie jazykové správnosti

Úvod do teorie jazykové správnosti - Martin Beneš | Jesuslecitona.org

...ím: vlastní vypracované aktivity ke stažení, trošku teorie, užitečné odkazy a zdroje, prostor pro vzájemné sdílení zkušeností ... Úvod do teorie jazykové správnosti - Beneš Martin ... ... . Úvod do teorie jazykové správnosti ... Položka byla přidána do košíku. Hlavní nabídka. Kontakty; Vše o nákupu; Vernisáže; O firmě; Doporučujeme; Připravujeme; Novinky ... A. kybernetika, teorie komunikace, teorie informace B. psychologie, sociologie, kulturní antropologie, filozofie (jazyka) C. logika, estetika, teorie p řekladu (translatologie) Lingvistika: - popisná (deskriptivní): analyzuje, popisuje a klasifikuje jednotliv ... Martin Beneš: Úvod do teorie jazykové správnosti by ... ... . logika, estetika, teorie p řekladu (translatologie) Lingvistika: - popisná (deskriptivní): analyzuje, popisuje a klasifikuje jednotlivé jazykové jednotky a vztahy mezi nimi Jana Plauchová (1987) pochádza z Banskej Bystrice. Žije v Žiari nad Hronom, kde pracuje v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella. Medzi laikmi aj odbornou verejnosťou sú obľúbené jej pútavé prednášky na tému nebeských telies, kozmického výskumu či možnej existencie mimozemského života. Kognitivně pojatý úvod do jazykovědy. Naše ře ... Úvod do teorie jazykové správnosti: 2016: Veronika Štěpánová ... Úvod do teorie jazykové správnosti. Sto písní o Marii. Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného. Střední Evropa Rudolfa Chmela. Kádry rozhodují, ovšem. Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Segmentální plán češtiny. Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami - jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly ... Práce orientovaná na sémantiku pojmenování tzv. základových barev ve fikčních narativech Jana Čepa,si klade tři hlavní cíle: 1) s ohledem na problematiku jazykových pojmů základových barev funkčně usouvztažnit lingvistický výzkum s výzkumem orientovaným primárně literárněvědně, 2) otestovat možnosti a limity zvolených empirických metod v kontextu literární ... V úvodu bakalářské / diplomové či jiné práce by měl autor čtenáře seznámit s problematikou, které se bude v práci věnovat. Autor by měl počítat s předpokladem, že čtenářem úvodu jeho práce může být někdo zcela neznalý odborné problematiky. Vhodné seznámení by tedy mělo být na dostatečně obecné úrovni, kterou disponuje průměrně vzdělaný člověk....

INFORMACE

AUTOR
Martin Beneš
DIMENZE
9,30 MB
NÁZEV SOUBORU
Úvod do teorie jazykové správnosti.pdf

POPIS

Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly, která distribuci těchto prostředků řídí.Úvodní část knihy tento přístup k vlastní předmětné oblasti vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu a (jinde přehlíženým) vlastnostem takto nově nahlédnuté předmětné oblasti, závěrečná část pak – na tomto pozadí – rozebírá řadu problémů a otázek kolem klasické pojmové triády úzus – norma – kodifikace, se kterými se čeští lingvisté potýkali především v rámci „teorie jazykové kultury“ – zabývá se tu např. kritérii jazykové správnosti, vztahem kodifikace k reálnému užívání jazyka a jejími možnostmi ovlivnit jej, útvarovým členěním českého národního jazyka, jazykovými změnami (pronikáním nových prostředků do spisovného úzu) atp.

Chcete si přečíst knihu?Úvod do teorie jazykové správnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Beneš. Číst Úvod do teorie jazykové správnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY