Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18.století

Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18.století - Pavel Matlas | Jesuslecitona.org

...oké po Lišově druhou nejrozlehlejší obec Českobudějovicka ... Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? - Pavel Matlas ... ... . Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století. Agro 2011. ISBN 978-80-257-0382-3. 3 zaznamenáno především v náchodské smolné knize, ... Hranice trestní disciplinace poddanského obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století Zuzana Čevelová Nedlouho po vydání odborné p ... Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? - Pavel Matlas ... ... .-18. století Zuzana Čevelová Nedlouho po vydání odborné publikace Alice Velkové Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? - Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století Rezension von: Pavel Matlas, Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století ... Podobné jednotky. Chlumec nad Cidlinou a Chlumecko v proměnách dějin : po stopách prošlého času / Hlavní autor: Richter, Karel, 1930- Vydáno: (2010) Zaniklé tvrze v Hrbovicích a Strádově / Hlavní autor: Úlovec, Jiří, 1957- Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? : hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století ... Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? 2011, P. Matlas Podtitul: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století Studie českého historika rozebírá pokusy vrchnostenských úřadů prosazovat nařízení omezující mravnostní se... Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18.století. Chřipka. Capoeira aneb z Afriky a Brazílie do Prahy. Trestní praxe patrimoniální jurisdikce v raném novověku, s. 292 - 294. 4 Tamtéž, s. 295. 5 MATLAS, Pavel, Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17. - 18. století, Praha 2011, s. 64 -65. poddaní 1 polícia 1 psychologické aspekty 1 . psychopatológia 1 pánska móda 1 pánske odevy 1 . rokovania 1 rozvoj osobnosti 1 ... Počet výsledkov na stránku. ... Sám rekapituluje závěry svých předchůdců, zvláště Pavla Matlase, který už ve své knize Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století (Argo, Praha, 2011) tvrdil, že „vrchnostenské instituce hrály při stíhání ... Znak města Hluboká nad Vltavou z listiny císaře Františka Josefa I., datované 20. května 1908, kterou byla Hluboká povýšena na město. Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 55. Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou (viz i Alois Nedobitý) Foto Ivo Kareš Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18.století; Spiknutí - Září; 2000 nejpoužívanějších francouzských slov + CD MP3; Co je bez chvění, není pevné + CD; Nová kniha hlavolamů; Národní pohádky z Čech a Moravy Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století Argo 2011 Hranice trestní disciplinace poddanského obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století Zuzana Čevelová Nedlouho po vydání odborné publikace Alice Velkové Krutá vrchnost, ubozí poddaní? strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století, České Budějovice 2012; v jihočeském kontextu schwarzenberských panstv...

INFORMACE

AUTOR
Pavel Matlas
DIMENZE
7,77 MB
NÁZEV SOUBORU
Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18.století.pdf

POPIS

Kniha "Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní" je věnována společenským změnám, které vyústily ve vytvoření moderní společnosti. V centru její pozornosti stojí tiché nenápadné proměny morálních pravidel a dobových vzorců chování v městském a venkovském prostředí, a to především v rámci neprivilegovaných, sociálně nejníže postavených vrstev. Autor se zde pokouší odhalit cesty prosazování právních předpisů, například v podobě příkladného sexuálního chování, do praktického života, zkoumá podoby rezistentního či pasivního chování poddaných a analyzuje mechanismy sebekontroly a sebepřinucení, které se prosazovaly v reakci na měnícím se sociální a ekonomické podmínky života na jihočeském, schwarzenberském venkově 17. a 18. století.

Chcete si přečíst knihu?Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18.století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Matlas. Číst Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?: Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18.století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY