Na nových stezkách ducha: Přehled a analýza současné religiozity

Na nových stezkách ducha: Přehled a analýza současné religiozity - Ivan O. Štampach | Jesuslecitona.org

...e, vznik Sokola a jeho rozvoj Malý přehled náboženství: Na nových stezkách ducha : přehled a analýza současné religiozity: Náboženství v dialogu : kritické studie na pomezí religionistiky a teologie: A nahoře nic- : o možnostech postmoderního člověka žít duchovně: Nástin ekumenické teologie : informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci Na nových stezkách ducha : přehled a analýza současné religiozity / Hlavní autor: Štampach, Odilo Ivan, 1946- Vydáno: (2010) Sekty a nová náboženství / Hlavní autor: Cowan, Douglas E ... Na nových stezkách ducha (Ivan Odilo Štampach) > kniha ... ... ., 1958- Vydáno: (2013) Co měl vlastně Marx na mysli, když použil ... Opiáty v současné době již nejsou tak rozšířené jako v 19. století, nicméně stále zůstávají neodmyslitelnou součástí lékařského „arzenálu" pokud jde o tišení vážných bolestí. ... Na nových stezkách ducha: přehled a analýza současné religiozity. Vyd. 1 ... Otázka, na kterou se snaží odpovědět kniha s názvem Na nových stezkách ducha. Odborník na náboženská hnutí Ivan Odilo Štampach v něm zkoumá náboženské prvky a souvislosti v životě součas ... Ivan Štampach - Wikipedie ... ., 1958- Vydáno: (2013) Co měl vlastně Marx na mysli, když použil ... Opiáty v současné době již nejsou tak rozšířené jako v 19. století, nicméně stále zůstávají neodmyslitelnou součástí lékařského „arzenálu" pokud jde o tišení vážných bolestí. ... Na nových stezkách ducha: přehled a analýza současné religiozity. Vyd. 1 ... Otázka, na kterou se snaží odpovědět kniha s názvem Na nových stezkách ducha. Odborník na náboženská hnutí Ivan Odilo Štampach v něm zkoumá náboženské prvky a souvislosti v životě současné české společnosti. Kniha s podtitulem "Přehled a analýza současné religiozity" vychází v době, kdy Češi vyplňují do ... Ivan Štampac se narodil 18. února 1946 americkému vojákovi a české dívce. Vztah se ale záhy rozpadl a chlapec putoval do kojeneckého ústavu. Brzy jej adoptovali manželé Štampachovi, které považuje za své rodiče. Po dvou letech života v Plzni se rodina přestěhovala na Slovensko, žili v Trenčíně, Ivan Štampach absolvoval gymnázium a nastoupil na vysokoškolské studium ... tématem souvisí i analýza vztahu státní ideologie k ezoterismu. Hlavní pozornost empirického výzkumu bude věnována pohledu pamětníků na zlomové historické události a jejich vlivu na profesní ţivot, který byl velmi silně ovlivňován nově se formujícím demokratickým státem a svobodným veřejným prostorem. - termín scholé, jeho obsah, potenciální význam v současné edukaci a rekreaci - kalokagathia, areté, agón - význam a smysl starořeckých pojmů v postmoderní době ... Reitmayer, L. (1978). Přehled vývoje tělesné výchovy na území ČSSR. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. ... Na nových stezkách ducha: přehled a ... Najdeme však i další posvátné knihy: český religionista Ivan O. Štampach do své nedávné knihy Na nových stezkách ducha: přehled a analýza současné religiozity mezi kvazireligiózní směry současné spirituality zařadil (vedle náboženství Jedi) vyznavače Necronomiconu, jenž „pro okruh čtenářů a příznivců ......

INFORMACE

AUTOR
Ivan O. Štampach
DIMENZE
7,91 MB
NÁZEV SOUBORU
Na nových stezkách ducha: Přehled a analýza současné religiozity.pdf

POPIS

Přehledná monografie známého českého religionisty analyzuje a systematicky třídí náboženskou scénu dnešní doby. Ve svém velkorysém záběru shrnuje i duchovní a myšlenkové směry, které bývají někdy opomíjeny, jako jsou mimokřesťanské spirituality západního původu (např. hermetismus). Vlastním autorovým přínosem je dále rozbor kritiky náboženství a ateismu či nových podob mezináboženských vztahů. K zásadním patří i úvodní metodologické pasáže, které kriticky připravují půdu a hranice zkoumání předmětu, jehož uchopení je z povahy věci netriviální. Publikace chce svými novými interpretacemi vstoupit do odborné diskuse, vedle toho však dobře poslouží i vysokoškolským studentům v kurzech věnovaných současné religiozitě nebo jejím dílčím otázkám, jakož i zainteresované veřejnosti.

Chcete si přečíst knihu?Na nových stezkách ducha: Přehled a analýza současné religiozity ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivan O. Štampach. Číst Na nových stezkách ducha: Přehled a analýza současné religiozity Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY