Konflikty mezi lidmi

Konflikty mezi lidmi - Jaro Křivohlavý | Jesuslecitona.org

...ch sil ( zájmů, cílů, hodnot, postojů) v mezilidských vztazích ... Kniha: Konflikty mezi lidmi (Jaro Křivohlavý) | Martinus ... . Intrapersonální konflikty - odehrávají se uvnitř lidského individua. Neznamená to však, že jsou naprosto odtržené od ... Konflikty mezi lidmi (Portál, Praha 2002) Psychologie nemoci (Grada Publishing, Praha 2001) Psychologie zdraví (Portál, Praha 2001) Pastorální péče (Oliva, Praha 2000) Jak neztratit nadšení (Grada Publishing, Praha 1998) Jak zvládat depresi (Grada Publishing, Praha 1997) Sdílení naděje (Návrat domů, Praha 1997) Potenciál konfliktu se vyskytuje v jakékoliv interakci mezi lidmi, jinak tomu není samozřejmě ani v pracovním prostředí, v prostředí organizací.Konflikty a jejich důsledky se často netýkají pouze přímo zúč ... Konflikty mezi lidmi - slu.cz ... .Konflikty a jejich důsledky se často netýkají pouze přímo zúčastněných stran, ale také jejich okolí. V organizacích mohou mít konflikty mezi lidmi nežádoucí vliv na chod a výkony pracovní skupiny, pracovního úseku či ... Konflikty mezi lidmi Na rozdíl od vnitřního konfliktu, konflikt mezilidský probíhá mezi dvěma nebo více individuálními osobami, které disponují vlastními názory, postoji a cíli. Patří sem v podstatě většina situací, které jako konfliktní běžně vnímáme - spory manželské, sousedské, přátelské, či mezi ... Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů ... Jedinec se musí v daném okamžiku mezi alternativami rozhodnout, protože nelze současně realizovat obě. Vnitřní konflikty mohou mít pro nositele různé důsledky. Vnitřní konflikty zpravidla vedou k prohloubení a obohacení životních zkušeností a poznání sebe (ke zrání osobnosti) i k poznání ostatních lidí. Jedním ze způsobů, jak předcházet konfliktům mezi lidmi, je vzájemná tolerance. Přečti si následující výroky o pojmu „tolerance" a rozhodni, zda s nimi souhlasíš. Pokud s některým výrokem nesouhlasíš, tak jej oprav tak, abys s ním mohl souhlasit. Tolerance mezi lidmi není nutná. Obejdeme se i bez ní. ANO-NE Inzerát konflikty mezi lidmi - PhDr. J. Křivohlavý, CSc. v okrese Hlavní město Praha, cena 60Kč, od Eva na Sbazar.cz. Popis: Vydání r. 1973, v dobrém stavu. Předání v Praze, případně v Berouně nebo Jičíně. Zaslání možné poštou po předchozí platbě. Cena je uvedena bez poštovného. Konflikty v mezilidských vztazích. Cíle hodiny: Žák uvede nejčastější situace, kdy se setkává s konflikty mezi lidmi ve svém životě. Žák stanoví nejméně pět příčin, které mohou vést ke vzniku konfliktu mezi lidmi. Žák vlas...

INFORMACE

AUTOR
Jaro Křivohlavý
DIMENZE
9,44 MB
NÁZEV SOUBORU
Konflikty mezi lidmi.pdf

POPIS

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Chcete si přečíst knihu?Konflikty mezi lidmi ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaro Křivohlavý. Číst Konflikty mezi lidmi Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY