Environmentální politika a udržitelný rozvoj

Environmentální politika a udržitelný rozvoj - Václav Mezřický | Jesuslecitona.org

...šíku. Anotace. Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje jednak programy zaměřené na prevenci a řešení problémů životního prostředí, jednak ... PDF Václav Mezřický (ed.) - Nakladatelství Portál ... ... Environmentální politika a udržitelný rozvoj 0% 0 0 Podívejte se, jak tento produkt hodnotí naši zákazníci. Neváhejte také napsat vlastní hodnocení a podělte se tak s ostatními návštěvníky o Vaše zkušenosti s tímto produktem. Václav Mezřický, Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál, 2005 Jan Činčera , Environmentální výchova: od cílů k prostředkům , Paido, 2007 Bohuslav Binka , Environmentá ... Environmentální politika a udržitelný rozvoj ... . Václav Mezřický, Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál, 2005 Jan Činčera , Environmentální výchova: od cílů k prostředkům , Paido, 2007 Bohuslav Binka , Environmentální etika , Masarykova univerzita, 2008 Environmentální politika a udržitelný rozvoj.Edited by Václav Mezřický. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 207 stran. ISBN 8073670038. Udržitelný rozvoj . Udržitelný rozvoj. Zavázali jsme se k vývoji produktů, které přispívají k udržitelnému rozvoji a ke snížení dopadů výrobních procesů na životní prostředí. Další informace. ... Naše environmentální politika sleduje dvojí cíl. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Ohodnotit » ... Environmentální politika a udržitelný rozvoj 313 CZK Nov ... Snad nejznámější a také nejjednodušší definice trvale udržitelného rozvoje pochází ze zprávy Naše společná budoucnost, kterou vydala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj OSN (UN WCED) v roce 1987: „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat ... 2 udrŽitelnÝ rozvoj Čr jako souČÁst svĚtovÉ a evropskÉ budoucnosti 11 3 strategickÁ vize udrŽitelnÉho rozvoje Čr 14 4 priority a cÍle udrŽitelnÉho rozvoje Čr 15 4.1 prioritnÍ osa 1: spoleČnost, ČlovĚk a zdravÍ 16 4.2 prioritnÍ osa 2: ekonomika a inovace 28 4.3 prioritnÍ osa 3: rozvoj ÚzemÍ 39 4.4 prioritnÍ osa 4: krajina, Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý. Všestranná ekologická politika je tedy formou přizpůsobování společnosti měnícím se podmínkám vlastní existence. Rezortní environmentální politika je činností specializované exekutivy, která má cíle a strategie zaměřené na prevenci, snižování nebo odstraňování nežádoucích účinků lidských aktivit na ... Opatření EFRR jsou navržena tak, aby snižovala hospodářské, environmentální a sociální problémy v městských oblastech se zvláštním zaměřením na udržitelný rozvoj měst. Nejméně 5 % prostředků EFRR je vyhrazeno pro tuto oblast a využívají se prostřednictvím "integrovaných opatření" řízených městy. Klíová slova: Environmentální politika, životní prostředí, udržitelný rozvoj, systém envi-ronmentálního managementu, norma ISO 14001, SWOT analýza ABSTRACT This bachelor thesis deals with a topic of an environmental policy and its influence to func- Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. Ivan Rynda, Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze. Trvale udržitelný rozvoj náleží k pojmům již obecně známým nejen evironmentalistické obci, ale stále častěji citovaným a používaným ve školství a v souvislosti s obecným vzděláním a osvětou. Straší nás, že v roce 2050 bude na Zemi 9,6 miliardy lidí, s čímž je prý třeba rozhodně něco udělat. A tak různými cestami podsouvají lidem názor, že tzv. stabilizace populace a udržitelný rozvoj je v prospěch nás všech. A mnozí z nás jsou zaslepeni konzumem - ochotni kývnout na cokoliv....

INFORMACE

AUTOR
Václav Mezřický
DIMENZE
11,2 MB
NÁZEV SOUBORU
Environmentální politika a udržitelný rozvoj.pdf

POPIS

Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje jednak programy zaměřené na prevenci a řešení problémů životního prostředí, jednak konkrétní jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, jednotlivých občanů) v této oblasti. Kniha vysvětluje základní rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti. V centru pozornosti jsou především principy, formy i nástroje environmentální politiky, které pomáhají předcházet vzniku environmentálních problémů a řešit je na lokální, státní a globální úrovni. Klíčovým pojmem, který prochází celou knihou, je koncepce udržitelného rozvoje. Autoři rozebírají překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů, zabývají se řešením konfliktů v rámci politického systému, úlohou státních a nestátních subjektů a občanské společnosti a celou řadou dalších souvisejících témat.

Chcete si přečíst knihu?Environmentální politika a udržitelný rozvoj ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Václav Mezřický. Číst Environmentální politika a udržitelný rozvoj Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY