Stručné dějiny španělské kultury

Stručné dějiny španělské kultury - Fernando García de Cortázar | Jesuslecitona.org

... usadili Keltové. Zhruba kolem roku 1100 př ... Stručné dějiny španělské kultury - Fernando García De ... ... . n. l. přijížděli na pobřeží obchodovat Féničané a také Řekové. ... kteří položili základy španělské kultury a ... Dějiny Polska počínají příchodem Západních Slovanů, kteří v období raného středověku založili na polském území trvalé osady.Během 10. století vznikla první vládnoucí dynastie Piastovců.Za faktického tvůrce polského státu je považován kníže Měšek I. Roku 966 přijal křest a následně v zemi ... Kniha: Stručné dějiny španělské kultury | Knihy.ABZ.cz ... . Roku 966 přijal křest a následně v zemi prosadil zavedení západního křesťanství. Dějiny Česka jsou historií jak dnešní České republiky, tak států, které jí předcházely, a území, na kterém leží.Historie lidského osídlení zde trvá od nejstaršího paleolitu.První lidé dnešního typu se objevili v mladém paleolitu, tedy v období před 12 až 40 tisíci lety. První Španělé se v oblasti usadili na začátku 16. století a v srpnu 1537 založil mořeplavec Juan de Salazar město Asunción, které se stalo centrem španělské kolonie. Koloniální období bylo relativně poklidné, protože španělští vládci považovali území za příliš vzdálené a ekonomicky nezajímavé. Dějiny Španělska začínají před úctyhodnými 35 tisíci lety, kdy se na Iberském poloostrově rozšířili první osadníci. Osídlování poloostrova probíhalo ve vlnách, s nezbytnými spory a válkami. Zejména pozdější španělské výboje v Americe velmi ovlivnily celý vývoj Evropy. Národnostní a územní spory však přetrvávají dodnes. Mezitím se o španělské pobřeží začali zajímat mocní kolonizátoři a obchodníci. Na jižním pobřeží založili několik kolonií Féničané, přičemž jejich přístav Gadir (Cádiz), založený kolem roku 1 100 př. n. l., je považován za nejstarší existující město Evropy vůbec. Féničané, zdatní obchodníci původem ... Podobné jako Stručné dějiny španělské kultury. Na křídlech Španělské republiky 1936-1939 - Matyáš Svatopluk. 214,- Kč ... Dauphin Stručné dějiny španělské kultury (978-80-7272-764-3) Ostatní knihy Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřo... 393 Kč Stručné dějiny španělské kultury - de Cortázar Fernando García ... níž patřil i známý filosof překládaný do češtiny José Ortega y Gasset. Esejistická kniha Garcíi de Cortázara ukazuje, že kultura, malířství a zej-ména literatura jsou tím, co z dějin přetrvá a že poté, co se přeženou historicky bouřlivé události, výtvory lidského ducha a umu jsou ......

INFORMACE

AUTOR
Fernando García de Cortázar
DIMENZE
4,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Stručné dějiny španělské kultury.pdf

POPIS

Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Každé z pojednaných měst je spojeno s některou kulturní či literární osobností, z nichž mnohé ovlivnily myšlení španělské společnosti a mnohé z nich měly přesah i za hranice této země, jejíž kulturní bohatství je u nás pro mnohé ještě stále velkou neznámou. Tak například Santiago de Compostela je spojeno se jménem spisovatelů Álvara Cunquiera či Ramóna del Valle Inclána, Toledo s překladatelskou školou, skrze niž do Evropy proudilo řecké vědění a filosofie, Córdoba zase s věděním a se spisy židovských a arabských učenců (Maimonides, Averroes), Gijón s osobností osvícenského myslitele Gaspara Melchora Jovellanose, Mallorca zase s literárním modernistickým hnutím a významnou generací 1898, k níž patřil i známý filosof překládaný do češtiny José Ortega y Gasset. Esejistická kniha Garcíi de Cortázara ukazuje, že kultura, malířství a zejména literatura jsou tím, co z dějin přetrvá a že poté, co se přeženou historicky bouřlivé události, výtvory lidského ducha a umu jsou tím jediným, co jako odkaz dalším generacím přetrvá pro další období.

Chcete si přečíst knihu?Stručné dějiny španělské kultury ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Fernando García de Cortázar. Číst Stručné dějiny španělské kultury Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY