Vývoj kodifikace české výslovnosti

Vývoj kodifikace české výslovnosti - Veronika Štěpánová | Jesuslecitona.org

...ké společnosti od nástupu Habsburků do ... Vývoj kodifikace české výslovnosti - Veronika Štěpánová ... ... ... Literární věda ... Literární věda Mgr. Veronika Štěpánová Česká ortoepická kodifikace Abstrakt Disertační práce pojednává o výslovnostní kodifikaci spisovné češtiny. ... a Výslovnost spisovné češtiny II (ed. M. Romportl; 1978) a nově shrnuje i vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti od 80. let 20. století do současnosti. ... Zpracována ... Jazyk a kultúra čí ... Vývoj kodifikace české výslovnosti - Ústav pro jazyk český ... . ... Zpracována ... Jazyk a kultúra číslo 13/2013 Štúdie a články K. Sekvent: Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům… Přísp ěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtin ě II. Výslovnost. Sklo ňování Karel Sekvent, Pedagogická fakulta MU Brno, [email protected] Klí čová slova: francouzská vlastní jména, čeština, úzus, kodifikace ... 10. Vývoj kodifikace české výslovnosti / Veronika Štěpánová -- Vydání první Praha : Academia, 2019 -- 287 stran -- cze ISBN 978-80-200-2900-3...

INFORMACE

AUTOR
Veronika Štěpánová
DIMENZE
5,42 MB
NÁZEV SOUBORU
Vývoj kodifikace české výslovnosti.pdf

POPIS

Monografie se zaměřuje na problematiku výslovnosti spisovné češtiny. Rozebírá historii českého ortoepického zkoumání, podrobně se zabývá prvními snahami o zachycení výslovnostních pravidel, přípravami kodifikačních příruček v Ústavu pro jazyk český a shrnuje i nejnovější vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti. Těžiště práce spočívá především v analýze obsahů významných ortoepických příruček; detailně se soustřeďuje především na ta výslovnostní pravidla, která se postupně proměňovala nebo jejichž znění je z pohledu současné výslovnostní normy problematické. Součástí knihy jsou také výsledky fonetických analýz, provedených zejména v korpusu Monolog.

Chcete si přečíst knihu?Vývoj kodifikace české výslovnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Veronika Štěpánová. Číst Vývoj kodifikace české výslovnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY