Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II.

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. - Jiří Hoblík | Jesuslecitona.org

...vázelo tázání na úlohy filosofie, resp ... schůdný - ABZ slovník českých synonym ... . filosof Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. 2017 Proroci, jejich slova a jejich svět 2009; Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami I. 2013 Pouštěj svůj chléb po vodě ... Dvoudílná monografie „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami" je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzá ... schůdný - ABZ slovník českých synonym ... . Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. Jiří Hoblík. 490 Kč ... Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Náboženskofilosofické konfrontace I. (vydáno v roce 2012 Filosofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-548-3) Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Náboženskofilosofické konfrontace II. Recenze Jana Kranáta o knize "Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami II.: Náboženskofilosofické konfrontace" Recenze 2. dílu mé knihy "Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami" (Ústí n. L. 2017, vytištěna však koncem roku 2018) od Jana Kranáta. Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami" obsahuje nástin setkávání raného judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, metodologické pojednání studia bible, religionistiky a filosofie náboženství. Dále pak přináší analýzy několika významných hebrejských textů a ... Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. Jiří Hoblík , Univerzita J.E. Purkyně (2019) Dvoudílná monografie Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-filosofické konfrontace, II, Ústí nad Labem. FF UJEP 2017, ISBN: 978-807561-054-6. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-filosofické konfrontace, I, Ústí nad Labem. FF UJEP 2012, ISBN: 978-807414-548-3. Cesty naděje (978-80-868-4513-5) Elektronická kniha Cesty naděje:Jde o soubor osmi povídek, které se snaží zmapovat dopady II. světové války na naši zemi. Přesněji od počátku zahájení výstavby pevnostního systému na našich hranicích až po revoluční časy 1945, kdy se Češi vracejí do míst, která museli po obsazení ... Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami" obsahuje nástin setkávání raného judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, metodologické pojednání studia bible, religionistiky a filosofie náboženství. Vitajte u nás, čítajte, vzdelávajte sa a zabávajte sa! Kniha je naozaj dobrý tichý spoločník. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. Jiří Hoblík , Univerzita J.E. Purkyně (2019) Dvoudílná monografie Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami II. ... Myšlenkové schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami I. Hoblík Jiří. Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce "Myšlenkově schůdné cesty...-10% 398,-358,- SKLADEM. Filosofické procházky českou a ruskou literaturou ... Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami" obsahuje nástin setkávání raného judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, metodologické pojednání studia bible, religionistiky a filosofie náboženství. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. Jiří Hoblík. Externí sklad. Více » ... Studie zahrnuté v tomto svazku jsou shromážděny u příleži¬tosti životního jubilea, devadesátých narozenin Josefa Zumra. Přímo či volněji rozpracovávají témata utvářející svébytnou tradici českého emancipačního myšlení, na kterou Zumr ve svém díle navazuje a o jejíž aktualiz...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Hoblík
DIMENZE
3,23 MB
NÁZEV SOUBORU
Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II..pdf

POPIS

Dvoudílná monografie „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“ je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Jeho další rozpracování provázelo tázání na úlohy filosofie, resp. filosofie náboženství, k nimž podle autora patří úloha být průvodkyní základními existenciálními otázkami. Vzhledem k této úloze se totiž kniha pokouší sledovat otázku sebepoznání či snad spíše sebepoznávání, které evokuje stále znovu diskutovaný i odmítaný pojem subjektivity (spjatý v našem případě s úvahami o vztahu k pojmu individua). Dále pak pojem zkušenosti, trojinu důvěry – jež asociuje pojem víry –, lásky a naděje, ve druhém dílu pak pojem moci nebo méně diskutovaný pojem neviditelnosti.Ke všem těmto otázkám vybírá kniha význačné příklady analyzovaných hebrejských („starozákonních“) textů, antické filosofie, děl moderních i současných myslitelů, a někdy navíc odkazy k historicky a geograficky vzdálenějším kulturám. Nevyhýbá se ani filosofické teologii, která v konfrontaci s archaickými prameny dovoluje úvahy o teorii náboženství. Základní linií knihy nicméně zůstává – vzhledem k jejímu titulu – hledání spojitostí a analogií mezi hebrejskou, resp. raně židovskou literaturou a starověkým řeckým myšlením, protože odtud vedou cesty výše zmíněných otázek. Tomuto hledání se věnuje již první kapitola v zaměření na dobu helénismu. Symbol „Jeruzalém a Athény“ je už velmi dávno zavedený (vzhledem k němu nelze opomíjet ani rané křesťanství). Vztahuje se však k oblastem, které většinou bývají studovány odděleně, takže jejich spojování může přinést nové pohledy na otázky, jež působí jako vždy nové. Hebrejská literatura je v knize analyzována historickokritickými postupy, které se začaly rozvíjet teprve v průběhu dějin moderní vědy. Autor má zato, že díky nim je studium hebrejské literatury relevantní i pro religionistiku. Dobově s nimi souvisí také vznik a vývoj filosofie náboženství. Díky těmto vícevrstevným dějinám myšlení můžeme někdy nacházet moderní návaznosti na starověké dějiny náboženského a filosofického myšlení, anebo alespoň zajímavé analogie

Chcete si přečíst knihu?Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Hoblík. Číst Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II. Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY