Právo svobody: Nárys demokratické mravnosti

Právo svobody: Nárys demokratické mravnosti - Axel Honneth | Jesuslecitona.org

...í v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu ... Právo svobody Nárys demokratické mravnosti - Artforum ... . Znamená morálka jen příkazy a zákazy? A co život v plnosti, k němuž nás zve Ježíš Kristus? Knížečka vznikla jako úvod k třetí části Katechismu katolické církve, nazvané příznačně „Život v Kristu". Právo svobody - Nárys demokratické mravnosti 11.92 € Do košíka Problematika svobody vyznání je v současnosti stále více a více aktuální, především díky tzv. migrační krizi, kterou Evropa v posle ... PDF 500 publikací nakladatelství Filosofia ... .92 € Do košíka Problematika svobody vyznání je v současnosti stále více a více aktuální, především díky tzv. migrační krizi, kterou Evropa v posledních měsících zažívá. Ve svém článku jsem se pokusila stručně vymezit pojem svobody vyznání, její právní zakotvení jak v právu lokálním, tedy v právním řádu České republiky, tak v právu evropském a závěrem jsem se ... Autorské právo; Církevní právo; Dějiny a teorie práva; Finanční právo; Judikatury; Komentáře; Kriminalistika; Mezinárodní a evropské právo; Občanské právo; Obchodní právo; Pracovní právo; Právní předpisy; ... Právo svobody - Nárys demokratické mravnosti ... (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění ... (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. název Listina základních práv a svobod značí, že všechna práva a svobody v ní obsažena lze považovat za základní X neexistuje jednoznačný výklad, ale pojem „základní" značí, že se nejedná o všechna práva a svobody, jimž právní řád ČR poskytuje ochranu, ale může jít buď o práva a svobody, které jsou nejvýznamnější nebo o ty, které představují ... (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění ... K tomu viz Obecný komentář Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva č. 14 (2000): Právo na nejvýše dosažitelnou úroveň zdraví, E/C.12/2000/4, odst. 8: „Právu na zdraví nelze rozumět jako právu být zdravý.Právo na zdraví obsahuje jak svobody, tak nároky. Univerzitní knihkupectví - nabídka publikací a propagačních předmětů. Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 Právo svobody : nárys demokratické mravnosti: Procitne Evropa? : myšlenky o programu jedné světové velmoci na sklonku věku její politické absence: Recht der Freiheit. Religionen und Religion. Religions in contact : selected proceedings of the Special IAHR Conference held in Brno, August 23-26, 1994 (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění ... (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro...

INFORMACE

AUTOR
Axel Honneth
DIMENZE
5,16 MB
NÁZEV SOUBORU
Právo svobody: Nárys demokratické mravnosti.pdf

POPIS

Rozsáhlá kniha je opus magnum hlavního představitele současné kritické teorie společnosti Axela Honnetha (1949). Na Goethově iniverzitě ve Frankfurtu nad Mohanem je Honneth od roku 2001 ředitelem Institutu pro sociální výzkum, kde původně vznikla kritická teorie Frankfurtské školy. Na stejné univerzitě je od roku 1996 také profesorem sociální filosofie, od roku 2011 působí rovněž na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Kniha Právo svobody (Das Recht der Freiheit, 2011) především artikuluje teorii uznání z hlediska sociální a morální filosofie, přičemž formuluje sociální základy demokracie. Jürgen Habermas o knize napsal: „Honneth činí historický krok zpátky od Marxe k Hegelovi, aby znovu ustavil program „od Hegela k Marxovi“.“

Chcete si přečíst knihu?Právo svobody: Nárys demokratické mravnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Axel Honneth. Číst Právo svobody: Nárys demokratické mravnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY