Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze - Jana Plátová, | Jesuslecitona.org

...ejstarších řecky píšících církevních otců, a skrze Vetus Latina pak i nejstarších ... Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ... . latinských otců. Český komentovaný překlad septuagintní verze knihy Izajáš z pera Gabriely Komentovaný překlad řecké septuagintní verze . ... Kniha Izai áš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. ... Septuagintní verze knihy Izajáš proto představuje významné ... Kniha Izajáš pat ... Biblické verze | Knihy.ABZ.cz ... . ... Septuagintní verze knihy Izajáš proto představuje významné ... Kniha Izajáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato... Komentovaný překlad řecké septuagintní verze. autor neuveden. Info: Vyšehrad, 2018 (1.) - váz., 416 str. EAN: 9788074299872 Kniha Ester v řeckých verzích (Septuaginty a alfa-textu). Z řeckého originálu přeložila Veronika Černušková, komentářem opatřil Petr Chalupa. Praha: Vyšehrad, 2016. (Septuaginta; sv. 1). ISBN 978-80-7429-644-4. Izaiáš : komentovaný překlad řecké septuagintní verze. Překlad Gabriela Ivana Vlková, Jana Plátová. 1. Kniha Izajáš (hebrejsky ספר ישעיהו ‎‎, Sefer Ješa'jahu) je kniha Starého zákona sepsaná ve složité poetické hebrejštině, která obsahuje proroctví připisovaná proroku Izajáši.Je ovšem sporné, zda je Izajáš autorem celé knihy; badatelé, historici, religionisté i teologové předložili o autorství jednotlivých kapitol několik různých teorií. Komentovaný překlad řecké septuagintní verze. 2. svazek ediční řady, přinášející české překlady knih...

INFORMACE

AUTOR
Jana Plátová,
DIMENZE
9,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze.pdf

POPIS

Kniha Izajáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny. Mimo jiné souvisí s vnímáním Izajášova spisu jako proroctví, které se v době vzniku překladu nově naplňuje a odráží historické události 2. stol. př. n. l. – zejména události týkající se komunity soustředěné kolem Oniase, člena velekněžské rodiny, nuceného prchnout z Jeruzaléma do Egypta. Septuagintní verze knihy Izajáš je proto významným svědectvím o způsobu interpretace židovské posvátné literatury v období helénismu a vypovídá o kulturních dějinách židovského národa dané epochy. Hlubší porozumění tomuto textu a jeho vztahu k hebrejské předloze má význam také pro čtenáře Nového zákona i novozákoníky a patrology. Kniha Izajáš totiž patří k nejčastěji citovaným textům v novozákonních spisech a její septuagintní verze ovlivnila teologii nejstarších řecky píšících církevních otců, a skrze Vetus Latina pak i nejstarších latinských otců. Český komentovaný překlad septuagintní verze knihy Izajáš z pera Gabriely Ivany Vlkové a Jany Plátové nás provede textem, který znali a s nímž v prvních staletích křesťanství pracovali ti, kteří se snažili v posvátných spisech vyvoleného národa odhalit zaslíbení, díky němuž by mohli lépe pochopit a docenit význam Ježíše z Nazareta. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.

Chcete si přečíst knihu?Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Plátová,. Číst Kniha Izajáš: Komentovaný překlad řecké septuagintní verze Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY