Záměr

Záměr - Zdeňka Jordánová | Jesuslecitona.org

...nikání v IT, která je jednou nohou v budoucnosti a druhou v tradici ... Dlouhodobý záměr - Univerzita Karlova ... . Podnikatelský záměr slouží samotnému podnikateli k tomu, aby se mohl lépe připravit přesně na to, co bude během svého podnikání potřebovat (např. personální, finanční nebo materiálové požadavky). Podnikatelský záměr by měl také podnikateli pomoci a naznačit zda-li má smysl danou činnost vůbec provádět. Podnikatelský záměr je předstupněm podnikatelského plánu či ... záměr - Wikislovník ... . Podnikatelský záměr je předstupněm podnikatelského plánu či business plánu. Je to váš nápad, který máte více či méně promyšlený do detailů. Podnikatelský plán je strukturovaný dokument, který záměr rozpracovává do jednotlivých složek, ... Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces. Obvykle jsou výkresy kresleny nebo tištěny na papír, ale mohou také být zhotoveny ve formě digitálního souboru.Výkresy a plány jsou především využívány v architektuře ... Pod ěkování Na tomto míst ě bych ráda pod ěkovala Ing. et Ing. Ji římu Kone čnému, Ph.D. za jeho odborné rady a p řipomínky, dále za jeho trp ělivost, porozum ění a drahocenný čas na...

INFORMACE

AUTOR
Zdeňka Jordánová
DIMENZE
7,40 MB
NÁZEV SOUBORU
Záměr.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Záměr ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zdeňka Jordánová. Číst Záměr Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY