Usucapio: Vydržení v římském právu

Usucapio: Vydržení v římském právu - Petr Bělovský | Jesuslecitona.org

... právu a dnes - Veronika Fruthová, Marek Novák ... Kniha Usucapio - Vydržení v římském právu - Petr Bělovský ... ... . Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Vydržení v římském právu Z Iurium Wiki Vydržení (lat. usucapio) je originární nabytí vlastnického práva, který vychází z představy, že určitou dobu trvající stav je třeba posuzovat jako stav právní, že tedy faktický vztah k věci se po určité době mění ve vlastnické právo. [1] Vydržení je jedním z tradičních institu ... Kniha Usucapio - Vydržení v římském právu - Petr Bělovský ... ... . [1] Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva - vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt ... Anotace Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva - vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu ...

INFORMACE

AUTOR
Petr Bělovský
DIMENZE
5,20 MB
NÁZEV SOUBORU
Usucapio: Vydržení v římském právu.pdf

POPIS

Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existence spíše důsledkem než příčinou. Smyslem vydržení, jak o tom hovoří již právník Gaius, je zejména ochrana poctivého držitele věci, stejně jako zajištění právní jistoty při dispozici s majetkem. Jde svým způsobem o nutnost danou konstrukcí vlastnictví, resp. rozdílem mezi vlastnictvím, coby právem k věci, a držbou, coby faktickou mocí nad věcí. O klikatých cestách historického vývoje vydržení nejen v právu římském, ale také v československém právu 20. století a českém právu 21. století, pojednává tato kniha.

Chcete si přečíst knihu?Usucapio: Vydržení v římském právu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Bělovský. Číst Usucapio: Vydržení v římském právu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY