The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017

The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017 - - | Jesuslecitona.org

... Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy ... Ročník 2012 — Pedagogika.sk ... . Obsah. Ročník 8, 2017, č. 3, s. 153-212 ... Volume 2017 / Ročník 2017. Volume 2018 / Ročník 2018. Volume 2019 / Ročník 2019. Categories / Rubriky (1) Štúdie / Studies ... číslo 1. Ročník 6, číslo 2. Ročník 6, číslo 3. Ročník 6, číslo 4 ... Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy. Obsah. Ročník 1, 2010 č. 1, s. 1-93 ... Volume 2017 / Ročník 2017. Vol ... Obsah — Pedagogika.sk ... . Obsah. Ročník 1, 2010 č. 1, s. 1-93 ... Volume 2017 / Ročník 2017. Volume 2018 / Ročník 2018. Volume 2019 / Ročník 2019. Categories / Rubriky (1) Štúdie / Studies ... číslo 1. Ročník 6, číslo 2. Ročník 6, číslo 3. Ročník 6, číslo 4 ... 2011 Ročník 1 2012 Ročník 2 2013 Ročník 3 2014 Ročník 4 2015 Ročník 5 2016 Ročník 6 2017 Ročník 7 2018 Ročník 8 Číslo 1 Číslo 2 2019 Ročník 9; Vydavateľstvo Osveta. Ústav ošetrovateľstva JLF UK Musaica archaeologica 3-1, 2018, 7-13. Online. 28.02.2019. Eneolitické osídlení jižních Čech. Současný stav poznání (*.pdf) Petr Menšík Musaica archaeologica 3-2, 2018, 15-32. Online. 28.02.2019. Eastern Influences and the Transition to New Types of Metal Working at the End of the Early Bronze Age in Central Europe (*.pdf) Stanislav ... The Journal of Culture. Číslo 1, ročník 6, 2017. 90 Kč 100 Kč. Vložit do košíku. The Journal of Culture in Honor of Václav Soukup. Číslo 2, ročník 6, 2017. Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel/fax 222 221 652: ... Aktuální číslo: 6 ročník LXIII, 2019. Obsah: Teoretické studie: Metaforizace jako reautorizace zkušenosti Metaphorization as a reauthorization of experience Vladimír Chrz, Ivo Čermák, Petr Štěpánek, Jana Schmidtová ... The Journal of Culture. Číslo 1, ročník 6, 2017. 90 Kč 100 Kč. Vložit do košíku. The Journal of Culture in Honor of Václav Soukup. Číslo 2, ročník 6, 2017. Ročník 2017 [31] Volume 2017. Číslo 1 [16] Issue 1. Číslo 2 [15] Issue 2. Ročník 2018 ... Volume 2019. Číslo 1 [13] Issue 1. Číslo 2 [12] Issue 2. Chatreššar [12] International Journal for Indo-European, Semitic, and Cuneiform Languages. Ročník 2018 [11] Volume 2018. Číslo 1 [5 ... Číslo 1 [6] Issue 1. Číslo 2 [8] Issue 2 ... SLAVICA SLOVACA . is the only interdisciplinary slavistic journal in Slovakia, which has been editing by the Slovak Committee of Slavists in partnership with Jan Stanislav Institute of Slavistics by the 46th volume since 2011. The journal appears thrice-yearly with the range of 294 pages and B5 format since 2011. Ročník: číslo : LXIV: 1 2 : LXIII: 1 2 3 4 5 6 . Czechoslovak psychology 2019, SUPPLEMENT 1. The topic of this special issue belongs to one of the most burning ... Česká a slovenská psychiatrie Časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS 1. ...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
11,81 MB
NÁZEV SOUBORU
The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017.pdf

POPIS

První monotematickéčíslo 6. ročníku periodika The Journal of Culture je věnováno vizuální antropologii, která tvoří svébytnou subdisciplínu sociokulturní antropologie. O expanzi vizuální antropologie, tematické oblasti antropologie, lze uvažovat až v 60. a 70. letech 20. století, protože do té doby se rozvíjela v rámci terénních antropologických výzkumů v podobě etnografického filmu a etnografické fotografie. V průběhu 80 a 90. let se ale již vizuální antropologie prosadila na více obecné a stále více uznávané úrovni, neboť se snažila postihnout co nejširší spektrum vizuality člověka, společnosti a kultury. V současnosti se jedná o prestižní antropologickou disciplínu, která usiluje o studium rozmanitých vizuálních dimenzí lidské existence s cílem zachytit jejich smysl, roli a funkci ve společnosti. Stále více narůstající vliv vizuální antropologie posiluje skutečnost, že spolupracuje s dalšími společenskovědními i uměnovědnými disciplínami, jež vnímají vizualitu jako důležitý gnoseologický nástroj studia lidské společnosti.Různorodé pole promýšlení vizualitynabízí autoři jednotlivých studií. Eva Šlesingerová, Život jako biotechnologické umělecké dílo: Antropologie a umění živého Jana Kopelentova Rehak, Sacred Grounds in Baltimore: “Dignifying Beauty”, “Open Canvas”, “Garden Magic” and “Rebel City” Petr Kostrhun,Archeologie a umění Augustin F.C. Holl, Beyond Shamanism: Dissecting the Painting from Snake Rock in Namibia Lívia Šavelková, Indiáni, hraný film a kinematografie tzv. čtvrtého světa Kristýna Řeháčková, Oblast totemových sloupů: Stručná charakteristika jejich vzniku a vývoje na americkém severozápadním pobřeží

Chcete si přečíst knihu?The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst The Journal of Culture 1: Číslo 1, ročník 6, 2017 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY