Editologie: Od náčrtu ke knize

Editologie: Od náčrtu ke knize - Michal Kosák, | Jesuslecitona.org

...2. prosince pak 150 let od jeho narození ... Editologie (Od náčrtu ke knize) — Academia ... . Šalda funguje v českém prostředí stále jako určitá meta ... Sv. 9: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Editologie (Od náčrtu ke knize) Sv. 10: Pierre-Marc Biasi: Textová genetika. Sv. 11: Mojmír Otruba: Autor - text - dílo a jiné textologické studie. 1947—2020 Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i. (19) PLECHÁČ, P. (2012). Miroslav Červenka a generativn ... textologie, textová kritika - štítek | Databáze knih ... . (2012). Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše. Česká literatura 60/3, 398-408. Vladimír Papoušek je dlouholetým pedagogem Jihočeské univerzity, kde přednáší dějiny české literatury. Absolvoval několik pobytů na Columbia University a New York University, soustavně publikuje doma i v zahraničí ? k jeho nejdůležitějším pracím posledních let patří např. Editologie (Od náčrtu ke knize) Michal Kosák, Jiří Flaišman Koupit Sebrané spisy jako ediční problém. Adéla Petruželková Koupit Jakub Deml: Korespondence. Poznávám krásu Vašich krajin. Otokar Březina, Jakub Deml Koupit Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? ... Recenze - Natálie Trojková: Michal Kosák a Jiří Flaišman - Editologie (od náčrtu ke knize) 16:45-17:30 Disertační seminář - Individuálně v pracovnách školitelů; 27. 3. 13:15-17:30. 13:15-14:45 Přednáška - doc. Jiří Kudrnáč: K recepci díla Jiřího Mahena; 15:00-16:30 Referát - Mgr. Jana Mášová: K ... Editologie. Od náčrtu ke knize. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2018. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1. Členství v oborových organizacích od 2017 místopředseda České asociace pro digitální humanitní vědy . Projekty, granty Recenze - Natálie Trojková: Michal Kosák a Jiří Flaišman - Editologie (od náčrtu ke knize) 16:45-17:30 Disertační seminář - Individuálně v pracovnách školitelů; 27. 3. 13:15-17:30. 13:15-14:45 Přednáška - doc. Jiří Kudrnáč: K recepci díla Jiřího Mahena; 15:00-16:30 Referát - Mgr. Jana Mášová: K ... In Editologie. Od náčrtu ke knize. Praha: ÚČL AV ČR, 2018. s. 219-262, 44 s. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1. Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady. SICHÁLEK, Jakub. Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Editologie (Od náčrtu ke knize) Michal Kosák a Jiří Flaišman • Ústav pro českou literaturu AV , 2018 . Posielame do 10 dní. Publikace Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana Editologie (On náčrtu ke knize) se na novočeském materiálu věnuje metodologii ediční práce. ... Od náčrtu ke knize Debata Blanky Činátlové, Michaela Půjčka a Marka Vajchra o životopisu Franze Kafky . Rozhovor Mileny M. Marešové s Michalem Kosákem a Jiřím Flajšmanem o publikaci Editologie Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu UK Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu UK Editologie. Michal Kosák,Jiří Flaišman,a kolektiv autorů, měkká vazba Publikace Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana Editologie (On náčrtu ke knize) se na novočeském materiálu věnuje metodologii ediční práce....

INFORMACE

AUTOR
Michal Kosák,
DIMENZE
10,65 MB
NÁZEV SOUBORU
Editologie: Od náčrtu ke knize.pdf

POPIS

Publikace Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana Editologie (On náčrtu ke knize) se na novočeském materiálu věnuje metodologii ediční práce. Kniha v úvodních částech rozvrhuje základní typologii edičních přístupů a ukazuje možnosti, jak lze k vydávanému materiálu přistoupit. Výklad dále pojednává o problematice historie textu, jeho verzí a variant a sleduje druhy pramenů (rukopis, náčrt, čistopis či tištěné vydání). V následujícím výkladu se dotýká otázky volby výchozího textu a kritérií této volby. Zachycuje rozvrstvení vydavatelské činnosti podle druhů edic, tj. čtenářské, vědecké, diplomatické, a to v prostředí tištěných i digitálních médií, přičemž samostatnou část tvoří výklad o problematice a typech digitálních edic (spoluautor Boris Lehečka). V následující části je pojednána problematika atribuce textu. Na modelovém případě sporného autorství básní Josefa Baráka přisuzovaných v minulosti Janu Nerudovi se ukazují možnosti statistické analýzy pro metodologii určování autorství (spoluautor Petr Plecháč). Závěrečná část se věnuje otázce edičního zpracování a možnostem, jak vypracovat doprovodný aparát edice. V samostatném oddílu je pojednána problematika emendace porušeného místa na základě metrické analýzy básnického textu (autor Jakub Říha). K výkladu zaměřenému na ediční přípravu textů 19. a 20. století je připojena samostatná kapitola o ediční problematice z pohledu současné medievistiky (autor Jakub Sichálek).

Chcete si přečíst knihu?Editologie: Od náčrtu ke knize ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michal Kosák,. Číst Editologie: Od náčrtu ke knize Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY