Péče v závěru života

Péče v závěru života - Helena Kisvetrová | Jesuslecitona.org

..., poděkování a rozloučení, svého blízkého doprovázet, být s ním ... Péče v závěru života - E-shop Maxdorf ... . Anotace Cílem odborné publikace je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesionálům, psychologům i sociálním pracovníkům, kteří v rámci multiprofesního týmu pečují o terminálně nemocné v institucionálním prostředí. V nefrologické literatuře se preferuje pojem podpůrná péče, pojem ... PDF Standardy hospicové paliativní péče ... . V nefrologické literatuře se preferuje pojem podpůrná péče, pojem paliativní je více spojován s péčí v samotném závěru života. PP u pacientů s CKD není redukována pouze na témata nezahájení, popřípadě ukončení dialyzační léčby a poskytování maximální konzervativní (nedialyzační) terapie. Agresívní péče v závěru života nemocných s HOO v ČR V období 2007-2015 zemřelo na akutním lůžku: - během 7 dnů od přijetí 32,3 - 44,9 % nemocných s HOO. - po > 7 dnech od přijetí 33,1 - 35,8 % nemocných s HOO. ÚZIS, LPZ, NRHOSP Otázky rozhodování v závěru života jsou velmi citlivou oblastí zdravotnické péče a vzhledem k tomu, že většina pacientů umírá v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení, stále aktuální. Péče v závěru života by měla být součástí paliativní medicíny a ošetřovatelství, jejímž cílem je především zvýšit kvalitu života pacienta a dosáhnout... Publikace předkládá základní poznatky a rozpracovává témata, s jejichž pomocí dochází k možné změně myšlení nás - pracovníků, studentů, profesionálů i laiků - v procesu potřebné detabuizace sexuality a intimity v období umírání a časového období závěru života (end of life)....

INFORMACE

AUTOR
Helena Kisvetrová
DIMENZE
12,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Péče v závěru života.pdf

POPIS

Cílem odborné publikace je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesionálům, psychologům i sociálním pracovníkům, kteří v rámci multiprofesního týmu pečují o terminálně nemocné v institucionálním prostředí. Kniha je tematicky rozdělena na dvě části. V první části se čtenář seznámí s terminologickým vymezením a historickým vývojem péče o terminálně nemocné, včetně významných průkopnických osobností v této oblasti. Ve druhé části se kniha specificky zaměřuje na úzkost ze smrti, důstojnost, sociální podporu v institucionálním prostředí a duchovní podporu v současné sekulární společnosti, čímž je v české zdravotnické literatuře zcela ojedinělá. Přínosem pro čtenáře je i skutečnost, že kniha vytváří platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích při institucionální péči o pacienta v závěru života.

Chcete si přečíst knihu?Péče v závěru života ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Helena Kisvetrová. Číst Péče v závěru života Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY