Zoologie obratlovců

Zoologie obratlovců - Jiří Gaisler, | Jesuslecitona.org

...Jan Zima) Základní přednáška bakalářského studia poskytující podrobný přehled problematiky vertebrátní zoologie ... Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. ... . prehled presenta.ci v pdf: ZDE Středoškolské minimum (text) - zde, Zoologie obratlovců 2015. Pdf verse letošních přednášek, lehce inovovaných proti předchozim verzím a učebnici (Gaisler a Zima: Zoologie obratlovců), která budiž vaši hlavní učební pomůckou. 1. Uvodní přehled. 2. Uvod2 - charakteristiky a vztahy CHORDATA 3. Cephalochordata, Tunicata . 4. Craniata - zakladni cha ... Katedra zoologie - Univerzita Karlova ... . 1. Uvodní přehled. 2. Uvod2 - charakteristiky a vztahy CHORDATA 3. Cephalochordata, Tunicata . 4. Craniata - zakladni charakteristiky ... Ústav biologie obratlovců AV ČR Zabýváme se všestranným vědeckým výzkumem zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Výzkumné směry Zoologie je přírodní věda spadající do okruhu biologických věd, zabývající se studiem organismů z říše živočichů (Animalia).Tradičně se zoologie zabývá také studiem prvoků (protozoologií), kteří v současnosti již ovšem nejsou považováni za živočichy.Název pochází z řečtiny: ζοον (zoon) = zvíře, živočich, tvor; λόγος = slovo, smysl, nauka ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ se zabývá morfologií, genetikou, biogeografií, ekologií, fylogenetikou a systematikou velkého počtu obratlovců. Diverzita v morfologických i molekulárních znacích je studována ve vztahu k fylogenezi i taxonomii se speciálním důrazem na historii fauny obratlovců...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Gaisler,
DIMENZE
11,73 MB
NÁZEV SOUBORU
Zoologie obratlovců.pdf

POPIS

Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice se výrazně změnily názory na systematiku a fylogenezi, ale i na ekologii a chování obratlovců. Objevily se nové obory, jako vývojová genetika nebo molekulární fylogenetika. Třetí vydání vychází z původních textů, ale předkládané informace jsou přizpůsobovány novým poznatkům a názorům. Byla přijata fylogenetická koncepce považující bezlebečné kopinatce za bazální skupinu strunatců. Významně jsou přepracovány části věnované fylogenezi paryb, paprskoploutvých ryb, plazů a ptáků. U těchto taxonů byly v poslední době získány nové znalosti vycházející především z podrobných molekulárních analýz. U každé velké skupiny obratlovců je doplněna krátká kapitola s poznatky o genomu a jeho evoluci. Na všech taxonomických úrovních jsou opraveny údaje o počtech známých druhů a jejich případném stupni ohrožení. Řada dalších drobných úprav přispívá k aktualizaci prezentovaných poznatků.

Chcete si přečíst knihu?Zoologie obratlovců ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Gaisler,. Číst Zoologie obratlovců Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY