Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost

Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost - David Skalický | Jesuslecitona.org

...nihkupectví Kosmas.cz knihy, jejichž autorem je David Skalický ... Ozvláštnění - fikce - estetická zkušenost - David Skalický ... ... . Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: Fikce ozvlÁŠtnĚnÍ - fikce - estetickÁ zkuŠenost. read more. stopy pragmatismu: ČeskÁ literatura a estetika v dotyku s americkÝm pragmatismem. read more. novÉ pojetÍ filozofie a dalŠÍch umĚnÍ a vĚd. read more. co je novÉho v estetice. read more. vÝuka dobrÉho vkusu jako stÁtnÍ zÁjem ii. Ozvláštnění - fikce - estetická zkušenost David Skalický ... David Skalický | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... . Ozvláštnění - fikce - estetická zkušenost David Skalický kniha online. Palác zářicího měsíce: Bezvýznamná konkubína Dai Weina Randel kniha online. Panna nebo Blíženec Lenka Lanczová epub. Patricia Loy-Rappeneau Hrátky s vlnitým kartonem: Tvůrčí nápady pro volný čas. Svět literatury - Časopis pro novodobé literatury (World of Literature - Journal for Modern Literatures) ... ozvláštnění fikce estetická zkušenost pragmatismus hermeneutika Wydawca. Charles University in Prague, Faculty of Arts, Czech Republic . Czasopismo. Svět literatury - Časopis pro novodobé literatury (World of Literature ... Knihy spisovatele David Skalický v nabídce knihkupectví dobre-knihy.cz 2007-2009 - GA ČR 408/07/0909 Estetická dimenze vizualizace kultury, člen týmu (FF UK) Členství v organizacích a jiné odborné aktivity. Člen Společnosti pro estetiku a Společnosti F. X. Šaldy; Bibliografie . Monografie. Šebek, Josef: Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé. Praha, Filozofická ... Ozvláštnění - fikce - estetická zkušenost - David Skalický . Divotvůrkyně Přeštická. 300 let obrazu a poutí Jan Royt, Michaela Ottová, Richard Biegel, Michal Tejček Tomáš Halama . Josef Klik Historik ve stínu Josefa Pekaře . Literatura a média ... Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů, které se nacházejí na průsečíku několika historicky více či méně disparátních tradic uvažování o literatuře a umění, resp. snahou o jejich srovnání a částečné propojení. Ozvláštnění - fikce - estetická zkušenost - David Skalický . K čemu je umění? Má pro společnost a lidský život nějakou specifickou, jinými způsoby nenahraditelnou hodnotu? Není jen zábavou, libůstkou, odpočinkem od reálného světa či únikem od něj? Beletrie pro děti do 10 let Beletrie pro děti nad 10 let Dětská dobrodružství Dívčí knihy Pohádky Básně, říkanky a písničky Sci-fi a fantasy pro děti Komiksy pro děti První čtení Pověsti, mýty a báje Ozvláštnění - fikce - estetická zkušenost David Skalický kniha online. Palác zářicího měsíce: Bezvýznamná konkubína Dai Weina Randel kniha online. Panna nebo Blíženec Lenka Lanczová epub. Patricia Loy-Rappeneau Hrátky s vlnitým kartonem: Tvůrčí nápady pro volný čas. Abstract. The study turns back to Shklovkyʼs term defamiliarization and Jakobsonʼs poetic function to show that, despite they are still stimulating aesthetic conceptions exposing the social role of art, they cannot wholly explain what happens during reading a work of art. ... ozvláštnění, fikce, estetická zkušenost, pragmatismus ... Strukturálně fenomenologické úvahy o estetice ozvláštnění ruských formalistů ... Tynjanov, Jakobson, atd.…) slavně prohlašují, že se estetická zkušenost rovná konkrétní aktu vnímání, funkčně spuštěnému formální strukturou uměleckého nebo literárního díla. Tento estetický princip, který Šklovskij nazval ... Nemáte dosud uživatelský účet na Dobré knihy.cz?. Registrace na stránky dobre-hnihy.cz Vám přináší řadu výhod. Krom zrychleného nákupu jsme pro Vás připravili řadu dalších funkcí, které využijete nejen při n...

INFORMACE

AUTOR
David Skalický
DIMENZE
7,38 MB
NÁZEV SOUBORU
Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost.pdf

POPIS

K čemu je umění? Má pro společnost a lidský život nějakou specifickou, jinými způsoby nenahraditelnou hodnotu? Není jen zábavou, libůstkou, odpočinkem od reálného světa či únikem od něj? V hledání odpovědi na tyto otázky se autor obrací nejprve ke Šklovského pojetí umění jako nástroje aktualizace našeho vnímání a porozumění světu, rozpracované v české strukturální estetice. Soustředí se na Mukařovského úvahy o jedinečné funkci umění, na koncept estetického postoje či formalistické úvahy o ozvláštnění. V druhé části knihy pak reflektuje význam termínu fikčnost, konfrontuje ontologicky heterogenní pojetí referentu fikčního znaku, rozvrhované Johnem Searlem, s pojetím ontologicky homogenním, rozpracovaným Lubomírem Doleželem. Na materiálu, který nám dává k dispozici publikace prezentující ohlasy na Český snář Ludvíka Vaculíka, obhajuje pragmatické pojetí fikčnosti chápané jako specifický modus čtení. Výchozí otázka jej nakonec přivádí ke konceptu estetické zkušenosti, kterým se zabývá třetí část monografie. Autor v ní vychází především z pragmatické filosofie a estetiky Johna Deweyho a jeho pokračovatelů (Beardsley, Shusterman), obrací se však také k estetickým úvahám Gadamerovým, k de Manově polemice s novokritickým konceptem díla jako organické jednoty či k Mukařovského pojmu sémantické gesto.

Chcete si přečíst knihu?Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor David Skalický. Číst Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY