Makroekonomie

Makroekonomie - Pavel Neset, | Jesuslecitona.org

...ívna samostatnosť predstavuje určitú mieru teoretickej aj praktickej abstrakcie nevyhnutnú na to, aby sme mohli posúdiť správanie a ... MAKROEKONOMIE HOLMAN PDF - PDF and Others ... ... Makroekonomie. středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů ... Makroekonomie jako souást ekonomické vdy Po prostudování kapitoly budete umt: • definovat předmět makroekonomie, • rozlišit makroekonomii a mikroekonomii, • jmenovat vědecké metody užívané v makroekonomii, • vysvětlit princip ekonomického koloběhu. Klíová slova: Ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, ekonomický koloběh. mac·ro·ec·o·nom·ics (măk′rō-ĕk′ə-nŏm′ĭks, - ... Makroekonomie - Miras.cz/Seminárky ... . Klíová slova: Ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, ekonomický koloběh. mac·ro·ec·o·nom·ics (măk′rō-ĕk′ə-nŏm′ĭks, -ē′kə-) n. (used with a sing. verb) The study of the overall aspects and workings of a national economy, such as income, output, and the interrelationship among diverse economic sectors. mac′ro·ec′o·nom′ic adj. mac′ro·e·con′o·mist (-ĭ-kŏn′ə-mĭst) n. macroeconomics ... Makroekonomie: středně pokročilý kurz by Robert Holman. Home About Help Search. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Please select Ok if you would holmab to proceed with this request anyway. Linked Data More info about Linked Data. zpět na výpis domů » makroekonomie » Základní makroekonomické identity Základní makroekonomické identity. Publikováno: 14.5.2017. Makroekonomické identity v sektorové ekonomice, fungování ekonomického systému a finančního trhu. makroekonomická identita ... 2) Makroekonomie - zkoumá celé hospodářství jako celek - dívá se na ekonomii z pohledu státu (hospodářská politika) - zabývá se měřením celkového produktu společnosti, definuje nebo měří národohospodářské agregáty (inflaci, nezaměstnanost, zahraniční obchod, vztahy v reprodukci společenské výroby, atd....

INFORMACE

AUTOR
Pavel Neset,
DIMENZE
12,53 MB
NÁZEV SOUBORU
Makroekonomie.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Makroekonomie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Neset,. Číst Makroekonomie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY