Islám a muslimové

Islám a muslimové - Sayed R. Ali | Jesuslecitona.org

...zároveň základní úkon, který se musí správně dodržovat ... Muslim - Wikipedie ... . Muslimové věří, že komunikace s Alláhem zajistí zbožným dobrý život a odvahu. Ať již se pouze zajímáte o to, ... Pokud se nespustí titulky samy, je nutné je zapnout na liště pod videem. Dánský psycholog pracující ve věznicích pro mladistvé odpovídá na otázky ohledně psychologie islámu a ... Demografie. Islám je největší náboženskou menšinou v zemi, přičemž protestantské a římskokatolické vyznání jsou většinová náboženství. Většina muslimů v Německu je tureckého původu (63,2 %) n ... Brigitte Gabriel reaguje na stížnost muslimky, že islám a ... ... . Většina muslimů v Německu je tureckého původu (63,2 %) následovaná menšími skupinami z Pákistánu, zemí bývalé Jugoslávie, arabských zemí, Íránu a Afghánistánu.Většina muslimů žije v Berlíně a větších městech ... Zhruba osmdesát muslimů z Česka i zahraničí se dnes večer sešlo před katolickým kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech, aby protestovali ... Nakolik je samotný islám odolný vůči agresivním pojetím, nakolik jej třeba dokonce sám vyžaduje. Muslimové považují islám za mírumilovné náboženství. Vždy tvrdí, že "pravý" islám násilí zakazuje a terorismus má s islámem asi tolik společného jako IRA s křesťanstvím. Brigitte Gabriel reaguje na stížnost muslimky, že islám a muslimové jsou špatně vykreslováni ... problém zvaný islám se nedá shrnout do pár vět a těmi to vyřešit. Katolická ... Islám má velký zájem na zachovalosti ženy na zabezpečení její morálky a morálních zásad a na ochraně jejího charakteru a osobnosti (srovnej Korán, 24:30-31). 13. Je již zřejmé, že postavení ženy v islámu je neobvykle vysoké a realisticky vhodné pro její povahu. Islám Mohamed a Abrahám, muslimská víra a dokumenty církve. z knihy Světová náboženství, vydal(o): nakladatelství Zvon. Příslušníci islámu odmítají označení mohamedáni, nazývají se podle slova islám muslimové. V teologickém smyslu slovo islám znamená podřízení se vůli Boží. Muslimové často tvrdí, že " islám znamená mír ". Slovo islám pochází ze stejného arabského kořene (slm), jako slovo "salaam", mír. Je to ovšem typické archontické pokrytectví a překrucování: „Islám přesně řečeno ve skutečnosti znamená podřízení se vůli Alláha" — a to prostřednictvím zákona, šaríi. Dochází k nepochopení, Češi většinou neznají islám. Důkazem je, že když mluvím s někým o islámu, tak většina otázek kolem terorismu, homosexuality, ženy…lidé nevědí, co islám je.Islámský duchovní Samer Shehadeh. Když umírají muslimové, tak v médiích o terorismus nejde Muslimové nesmějí být přátelé s lidmi jiné víry a nesmějí tolerovat jiné názory než ty pravé z Koránu, které jim vysvětlí imám. Každý jiný systém, než islámský je špatný, musí nad ním islám vládnout, a nakonec ho zničit. Alláh v Koránu v kapitole Kráva ve verši č.143 říká ve významu, že islám je střední cesta, a muslimové mají následovat střední cestu a neodchylovat se, neinklinovat k žádnému extremismu. Tudíž muslimům je zakázáno následovat jakékoliv extremistické či radikální názorové skupiny - ať se nazývají salafisty ... Nové muslimky a muslimové rádi sdílejí své osobní zkušenosti a snaží se navazovat kontakt. Není tajemstvím, že mnoho sester přijme islám jen kvůli partneru. Některé začn...

INFORMACE

AUTOR
Sayed R. Ali
DIMENZE
5,63 MB
NÁZEV SOUBORU
Islám a muslimové.pdf

POPIS

Publikace představuje islám jednoduchou formou otázek a odpovědí, ze kterých čtenáři bez předchozích informací o islámu mohou snadno získat prvotní přehled. Pokrývá pouze několik nejdůležitějších témat, která si nejvíce zaslouží pozornost západního nemuslima. Cílem je poskytnout určitý základ všem, kdo se chystají k četbě další literatury o islámu, a být výchozím bodem k pochopení této celosvětové víry a jejích následovníků.

Chcete si přečíst knihu?Islám a muslimové ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Sayed R. Ali. Číst Islám a muslimové Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY