Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká awingová mládež a její hořskej svět

Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká awingová mládež a její hořskej svět - Petr Koura | Jesuslecitona.org

... či příliš dospělé společnosti a opětného začlenění se do jejích struktur, je antropologicky univerzální ... EOF ... ... EOF ... či příliš dospělé společnosti a opětného začlenění se do jejích struktur, je antropologicky univerzální. ...

INFORMACE

AUTOR
Petr Koura
DIMENZE
5,57 MB
NÁZEV SOUBORU
Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká awingová mládež a její hořskej svět.pdf

POPIS

Kniha pojednává o výstředních tanečnících swingu z doby druhé světové války, nazývaných „potápky“ a „bedly“. Jedná se o první komplexní zpracování této první české městské subkultury mládeže, jež prostřednictvím sympatií k angloamerické kultuře vyjadřovala odpor vůči nacistické okupaci a položila tak základy pro obdobné hudební subkultury v pozdějších desetiletích, jako byli rokenroloví „páskové“ či bigbítové „máničky“. Na základě studia širokého spektra pramenů dospívá autor k závěru, že swing představoval za války generační fenomén české mládeže. Analyzuje nejen samotné projevy české swingové subkultury (oblečení, účes, jazyk atd.), ale věnuje se i obdobným subkulturám ve Spojených státech (zootsuiteři), ve Francii (zazous), v Německu (Swingjugend) nebo v Rakousku (Schlurfs). Sleduje i historii odporu většinové společnosti vůči tzv. výstředním tancům, jež vyvrcholila v období protektorátu administrativními zásahy proti swingovým tanečníkům. Autor též podrobně zkoumá vztah nacismu k jazzové hudbě a pronásledování jazzových hudebníků a swingových fanoušků v hitlerovském Německu. Kniha se mimo jiné snaží odpovědět na otázku, proč nacisté swingové výstřednosti v protektorátu tolerovali daleko více nežli v samotné „říši“. Publikace Petra Koury je tak nejen příspěvkem k dějinám každodennosti české mládeže za druhé světové války, ale i kulturně-historickou studií fenoménu, jenž se stal neodmyslitelnou součástí moderních dějin. Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem. Předmluvu ke knize napsal Josef Škvorecký.

Chcete si přečíst knihu?Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká awingová mládež a její hořskej svět ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Koura. Číst Swingaři a potápky v protektorátní noci: česká awingová mládež a její hořskej svět Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY