Pardubické smolné knihy 1538-1626

Pardubické smolné knihy 1538-1626 - Jindřich Francek | Jesuslecitona.org

...zešly smolné knihy, do nichž byly zapisovány výslechy na mučidlech a další písemnosti, považované dříve spíše za snůšku kuriozit ... Pardubické smolné knihy 1538-1626 | Dumknihy.cz - knihy po ... ... . ... Pro Pardubice se dochoval mimořádně hodnotný soubor pěti smolných knih (1538-1626) a další materiály ze 17.-18. století. Na základě jejich studia ... Pardubické smolné knihy 1538-1626. I + II. část (ed.) Francek Jindřich: 978-80-7560-014-1: Pilsen 2015. Europas Kulturhauptstadt in tschechisch-deutscher Nachbarschaft: Baumann Winfried, Matušková Lenka: 978-80-7560-042-4: 978-80-7560-043-1 (pdf ... Pardubické smolné knihy : 1538-1626 - vufind.mzk.cz ... . Europas Kulturhauptstadt in tschechisch-deutscher Nachbarschaft: Baumann Winfried, Matušková Lenka: 978-80-7560-042-4: 978-80-7560-043-1 (pdf) Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí: Škabrada Jiří: 978-80-7395-992- Beletrie pro děti do 10 let Beletrie pro děti nad 10 let Dětská dobrodružství Dívčí knihy Pohádky Básně, říkanky a písničky Sci-fi a fantasy pro děti Komiksy pro děti První čten ... Pardubické smolné knihy 1538-1626-23 %. Není skladem. Rg Rechtsgeschichte Legal History - Zeitschrift für Rechtsgeschichte. If we assume that legal history is an immense communicative event between members of diverse epistemic communities, then it follows that one of the most important tasks of legal historical scholarship is finding out who the participants in this discussion are and determining the connections between the various communicative ... Nejstarší jsou z r. 1565 a byly přilepeny na přídeští »Smolné knihy pardubické« (vyobr. str. 307, 311). Uchovaly se v původním stavu lak, jak vyšly z dílny tiskařovy, v celých arších, nepodlepené. Jsou to jednoduché kontury čtyř barev pomocí dřevěných štočků na hrubý papír natištěné. V roce 2013 bylo s pomocí detektoru kovů objeveno v areálu jádra hradu Zítkov (k. ú. Choceň, Pardubický kraj, Česká republika) torzo rozstříhaného kalicha ukryté v keramické nádobě....

INFORMACE

AUTOR
Jindřich Francek
DIMENZE
3,96 MB
NÁZEV SOUBORU
Pardubické smolné knihy 1538-1626.pdf

POPIS

Česká i evropská historiografie se již několik desetiletí intenzivně zabývá problematikou raně novověkého hrdelního soudnictví, kriminality či obecně vzato sociálně patologických jevů a marginálních skupin. Nejvydatnějším pramenem k výzkumu této tematiky jsou specifické trestněprávní prameny, takzvané smolné knihy. Z českých zemí se jich zachovalo několik desítek, přičemž většina z nich je malého rozsahu. V této množině vyniká soubor smolných knih východočeského města Pardubice, jednak mimořádně velkým rozsahem, jednak vztahem k významnému rezidenčnímu resp. komornímu městu, které sloužilo po tři generace jako hlavní sídlo rodu pánů z Pernštejna (do 1560), resp. jako centrum rozlehlého komorního panství, patřícího přímo panovníkovi (po 1560). Díky kombinaci těchto dvou kvalit je vypovídací hodnota tohoto pramene zcela mimořádná. Třebaže z pardubických smolných knih byly již dříve v odborné literatuře zveřejněny alespoň dílčí ukázky, dosud zůstával tento pramen mimo ediční a analytické možnosti českých historiků. Náš nejlepší znalec dějin raně novověké kriminality PhDr. Jindřich Francek (nar. 1943) věnoval výzkumu pardubických smolných knih mnoho let, uvedl je do svých analytických studií i do syntézy dějin kriminality. Nyní přistoupil k jejich soubornému edičnímu zpracování, což lze označit za velice záslužný výkon. Kritickou pramennou edici doprovodil J. Francek zasvěcenou úvodní studií, textově kritickými poznámkami, věcnými vysvětlivkami, regestářem, výkladovým lexikonem a rejstříky osobních jmen, zeměpisných názvů a věcných pojmů. Edice splňuje všechny nároky kladené na vědecké zpřístupnění raně novověkých textů. Stane se významným zdrojem poznatků nejen pro právní a obecnou historii, ale také pro jazykovědu, národopis a další obory. Provenienčně je spjata s Pardubicemi a s regionem Východních Čech, ale její význam je vysoce nadregionální.

Chcete si přečíst knihu?Pardubické smolné knihy 1538-1626 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jindřich Francek. Číst Pardubické smolné knihy 1538-1626 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY