Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí

Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí - Jiří Škabrada | Jesuslecitona.org

...nů pro historické vesnické stavby - tedy projektů ... Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí - Jiří ... ... ... Knihy autora Jiří Škabrada. Vybírejte z 3 knih v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků. ŠKABRADA, J. Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí. 2. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 130 s. ISBN: 978-80-7395-992-. Studium těchto plánů a jejich doprovodných spisů výrazně obohacuje naše vědomosti o historických stavbách tohoto druhu, a to i proto, že zachycuje velmi důležité, přelomové etapy jejich vývoje - přechod z dřevěného na zděné provedení na počátku 19. století a proměnu vytápěcího systému v polovin ... Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí ... . století a proměnu vytápěcího systému v polovině tohoto věku. Jiří Škabrada Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí 480 Uvedené ceny publikací jsou vetn DPH. Objednávku na publikace z této nabídky zašlete Informačnímu centru ČKAIT nejpozdji do 31. 10. 2018. Publikace jiných vydavatelů Konstrukce historických staveb / Hlavní autor: Škabrada, Jiří, 1946- Vydáno: (2003) Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí / Hlavní autor: Škabrada, Jiří, 1946- Vydáno: (2016) publikaci, Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí.6 Kniha vznikla z původních skript urených pro výuku na Ústavu historických věd na Univerzitě Pardubice. Kniha opět 1 KAUFNER/ VINAŘ 2004. 2 VINAŘ/KAUFNER 2005. 3 KYNCL 2017. 4 VINAŘ/KAUFNER 2005. 5 ŠKABRADA 2003. 6 ŠKABRADA 2016. Do tématického okruhu -E- je zařazen seznam literatury včetně rejstříku autorů, encyklopedie lidové architektury i chronologe historických událostí. Nechybí ani právo a legislativa památkové péče, rejstřík místních jmen nebo kulturní akce. Samostatnou částí okruhu je fotogalerie čítající na stovky fotek, atlas památek s mapami ČR a diskusní fórum čtenářů. Dějiny umění je pojem zpravidla používaný pro dějiny výtvarného umění, kterými se zabývá stejnojmenný vědní obor (též nazývaný kunsthistorie).K oborům tohoto umění patří tradiční malířství, sochařství, architektura a umělecké řemeslo, nové formy moderního umění zdůrazňující kontext a tvůrčí proces rámec čistě výtvarného umění často ... v Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Takto zařazené práce se dělí na dvě základní skupiny a to práce hlavní stavební výroby (HSV) a práce přidruţené stavební výroby (PSV). Třídník stavebních konstrukcí je základní sloţkou þlenění nákladů na stavebním objektu. Konstrukce historických staveb (2003) Lidové stavby (1999) Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách; Památková ochrana historických vesnic v České republice (1996) Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí; Románské domy v Praze (2002) Vesnické stavby a jejich úprava 1 Jiří Škabrada, Přehled vývoje konstrukčního utváření výplní otvorů v historických stavbách, sborník Svorník 2/2004, Praha 2004, str. 5 - 11. 2 Jiří Škabrada, Konstrukce historických staveb, Praha 2003, kapitoly 14 a 15. Přehled učiva Přehled učiva Adaptace budov, 1. ročník Úvod - základní názvosloví - problematika stavebních vad a poruch 4 Podklady pro stavební úpravy objektů - architektonické a stavební průzkumy - způsoby zaměřování stávajícího stavu objektu - projektová dokumentace přestaveb 4 Rekonstrukce tachnické infrastruktury Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách Obchodní podmínky Náš magazín o knihách [email protected]

INFORMACE

AUTOR
Jiří Škabrada
DIMENZE
10,94 MB
NÁZEV SOUBORU
Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí.pdf

POPIS

V odborné literatuře, zabývající se historickými konstrukcemi jako "abecedou" poznávání historických staveb (tedy klíčové součásti hmotné kultury a památkového fondu) chybělo dosud stručné a přehledné shrnutí základních informací; tuto mezeru se snaží publikace vyplnit. Uspořádána je v obvyklém pořadí počínaje základními konstrukcemi (stěnové svislé - zdivo, dřevěné stěny, hlína a lepenice, vodorovné - stropy, klenby) přes schodiště, krovy a vytápění až k doplňkům staveb (dveře, okna, podlahy a dlažby, zábradlí a mříže) a úpravě jejich povrchů. Základním hlediskem textu je vývoj popisovaného jevu v časovém postupu, a to pokud možno včetně podmíněnosti dalšími vazbami ("postup" konstrukcí od vyššího sociálního prostředí až k přežívání jednodušších archaických forem na venkově - lidová architektura). Obrazový doprovod tvoří výběr téměř 350 barevných fotografií.

Chcete si přečíst knihu?Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Škabrada. Číst Přehled vývoje historických stavebních konstrukcí Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY