Jan Kotěra v Hradci / Jan Kotěra in Hradec

Jan Kotěra v Hradci / Jan Kotěra in Hradec - Ladislav Zikmund-Lender | Jesuslecitona.org

...n Kotěra: Leader, Good-looker, Strong man → 15 Faces of the Architect → 34 ... Jan Kotěra v Hradci / Jan Kotěra in Hradec - Ladislav ... ... . Jan Kotěra : 1871-1923, zakladatel moderní české architektury. Praha: Obecní dům a KANT, 2001. ISBN 80-86217-46-9, ISBN 80-86339-08-4. Další. KAŇKA, Miroslav. Rodinné domy Jana Kotěry ve východních Čechách. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2008. 76 s. ISBN 978-80-85031-74-4. Jakub Potůček, Kotěra: Po stopách moderny, Hradec Králové 2013. Kol. au ... Pro Gočár a Kotěra: Hradec Králové ... . Jakub Potůček, Kotěra: Po stopách moderny, Hradec Králové 2013. Kol. aut., Jan Kotěra: Jeho učitelé, doba a žáci: Sborník textů Mezinárodní konference k výstavě Kotěra. Po stopách moderny, Hradec Králové 2013. Ladislav Zikmund-Lender; Jiří Zikmund (eds.), Budova muzea v Hradci Králové: 1909-1913: Jan Kotěra, Hradec ... Kol. aut., Jan Kotěra: Jeho učitelé, doba a žáci: Sborník textů Mezinárodní konference k výstavě Kotěra. Po stopách moderny, Hradec Králové 2013 Ladislav Zikmund-Lende...

INFORMACE

AUTOR
Ladislav Zikmund-Lender
DIMENZE
11,62 MB
NÁZEV SOUBORU
Jan Kotěra v Hradci / Jan Kotěra in Hradec.pdf

POPIS

Nová kniha historika umění Ladislava Zikmunda-Lendera se zabývá interpretací realizovaných i nerealizovaných projektů Jana Kotěry pro Hradec Králové. Kotěrova prácepro město sahá od architektových začátků těsně po roce 1900 až do jeho předčasné smrti v roce 1923, může tedy zároveň sloužit jako průřez jeho dílem, kde se uplatnily různé vrstvy jeho tvůrčího uvažování. Autor zasazuje stavby do dobového kontextu politických, sociálních a ekonomických vztahů i do souvislosti s dynamicky se rozvíjející výstavbou města, zaštítěnou národně-demokratickým starostou Františkem Ulrichem. Jednotlivé projekty ukazují Kotěrův vztah k minulosti – historismům, romantismům a klasicismům, jeho pojetí užitných, industriálních staveb, naznačují jeho názor na urbanismus a poskytují výklad Kotěrových architektonických inovací, jak byly vnímány dobovou kritikou, ale také jak po Kotěrově smrti žily vlastním životem. Kniha je doplněna řadou dosud nepublikovaných snímků, plánů, skic, pohlednic či reprodukcí, ale i současnou fotografickou dokumentací, včetně leteckých fotografií.

Chcete si přečíst knihu?Jan Kotěra v Hradci / Jan Kotěra in Hradec ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ladislav Zikmund-Lender. Číst Jan Kotěra v Hradci / Jan Kotěra in Hradec Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY