Praha - zahrady a parky

Praha - zahrady a parky - Božena Pacáková - Hošťálková | Jesuslecitona.org

... oblíbeným návštěvním místům mezi místními i turisty ... Parky a zahrady Praha ... . Tato mezinárodně uznávaná Zoo byla navíc v roce 2015… Vrtbovská zahrada ... Praha má ale i historické zahrady, které se váží k Pražskému hradu - informace o nich naleznete v našich následujících článcích: Palácové zahrady pod Pražským hradem Zahrady Pražského hradu Do našeho článku se zdaleka nevešly všechny parky a sady, které v Praze jsou nebo stojí za návštěvu. Fotografické obrazy | Praha, krajina, architektura Domů / ... Pražské zahrady a parky - Prague City Line ... . Fotografické obrazy | Praha, krajina, architektura Domů / Galerie / Praha / Foto obrazy - Pražské zahrady a parky. Vlk v oboře Hvězda Max. velikost 100 × 100 cm. Stezka za Břevnovským klášterem Max. velikost 140 × 93 cm. Světlo v mlze u Hanavského pavilonu Max. velikost 140 × 93 cm. Zahrada Kinských je součástí soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 (Praha - Petřín, více na stránkách NATURA 2000). S účinností od 26.10.2013 je území zahrady Kinských součástí nově vyhlášené přírodní památky Petřín (více informací na stránkách Pražská příroda). Do zahrady byly dováženy exotické rostliny z celého světa a až do roku 1989 zde žili českoslovenští prezidenti. Pojďte se tedy se zajímavou historií zahrady seznámit. » Pokračování » Sekce: bezbariérové památky, Pražské památky Praha 1, zahrady a parky Stránky: Pražský hrad | Zanechat komentář Autor knihy: Božena Pacáková - Hošťálková, Téma/žánr: zahradní architektura - historické zahrady - historické parky - městské parky - Praha (Česko), Počet stran: 319, Cena: 353 Kč, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Karolinum Komplex zahrad vrchu Petřína, lidově Petřínské sady, je volný název pro zahrady na vrcholu a svazích vrchu Petřína mezi Malou Stranou a Strahovem. Původně byly na místě dnešních zahrad vinice, později ovocné sady obklopené lesními partiemi, jejichž ráz se v redukované formě udržuje dodnes. Během 19. století se některé ze zahrad měnily v duchu anglického ......

INFORMACE

AUTOR
Božena Pacáková - Hošťálková
DIMENZE
10,55 MB
NÁZEV SOUBORU
Praha - zahrady a parky.pdf

POPIS

Pevnou součástí tisíciletého vývoje české metropole je rovněž formování pražských zahrad a parků – palácových, hradních, klášterních, soukromých i veřejných. Ucelenou představu o procesu jejich zakládání a proměn v historických a slohových souvislostech autorka brilantně načrtává a objasňuje i s pomocí nových poznatků z jejich historie ve vstupní části knihy. Ve druhé části pak věnuje pozornost jednotlivým zahradám nebo parkům. Pro vystižení souvztažnosti s daným územím je prezentuje ve skupinách odpovídajících určité lokalitě, která je uvedena celkovou charakteristikou. S reprezentativními fotografiemi a historickými dokumentačními obrázky knihu dotváří výklad odborných pojmů, přehled dřevin, rejstřík osobností a lokalizace, u vybraných historických zahrad autorka předkládá i vysvětlení jejich specifických prostorových vazeb.

Chcete si přečíst knihu?Praha - zahrady a parky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Božena Pacáková - Hošťálková. Číst Praha - zahrady a parky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY