Rizikové chování v dospívání

Rizikové chování v dospívání - Ladislav Csémy, | Jesuslecitona.org

...ost zdraví a rizikového chování a popisuje vybrané druhy rizikového chování vyskytující se u adolescentů ... Rizikové chování dítěte - Šance Dětem ... . Charakterizuje syndrom problémového chování a syndrom rizikového chování v dospívání. Rizikové chování dítěte, lhaní, záškoláctví, agrese, šikana, vandalismus, závislosti, krádeže, rizikové sexuální chování, internet. Zobrazit menu / Skrýt menu. Úvodní stránka › Hledám pomoc › Rodina v problémové situaci. ... Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání; chování v dospívání". Empirická þást práce zji ... Rizikové chování dospívajících - Dáma.cz ... . ... Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání; chování v dospívání". Empirická þást práce zjišťuje přítomnost rizikového chování žáků základní školy Gajdošova Brno, blíže se zabývá moderující rolí osobnostních vlastností v rámci syndromu SRCH-D. Klíová slova: adolescence, rizikové chování, rizikové jevy, syndrom rizikového chování v adolescenci Rizikové a ochranné faktory při vývoji syndromu rizikového chování v dospívání Individuální faktory Ohroženi jsou především zanedbávané a zneužívané děti, lidé s malou sebedůvěrou, sebeúctou, sklonem k riskování a nezaměstnaní. Rizikové chování v dospívání. 2.1.6 Prevence závislostí ve školství a v ro d in ě.....118. Martina Budinská. 2.1.7 Screening a krátká intervence v lékařské praxi.....135. Pavel Kabíček, Ladislav Csémy Rizikové chování v dospívání, kam patří zneužívání návykových látek, agresivní chová-ní a sociální maladaptace, stejně jako poruchy reprodukčního zdraví, signifikantně ohrožuje zdraví a zdárný vývoj dospívajících a zvyšuje možnost negativních zdravotních a společen-ských důsledků v dospělosti. Rizikové a ochranné faktory při vývoji syndromu rizikového chování v dospívání Individuální faktory Ohroženi jsou především zanedbávané a zneužívané děti, lidé s malou sebedůvěrou, sebeúctou, sklonem k riskování a nezaměstnaní. Toto období je kritické a rizikové. Imunitní změny jsou hlavně v celulární imunitě, kdy dochází k fyziologické involuci imunitního systému (uzlin, RES). Časté somatické adaptační nesnáze: ... Na konci dospívání - dospělé n...

INFORMACE

AUTOR
Ladislav Csémy,
DIMENZE
3,63 MB
NÁZEV SOUBORU
Rizikové chování v dospívání.pdf

POPIS

Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Jedná se o tzv. syndrom rizikového chování v dospívání; je pro toto období typický a je vázán na vývojové problémy tohoto věku. Zahrnuje několik okruhů – oblast psychosociální, návykových látek a reprodukčního zdraví. Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Uplatňuje také rozsáhlé odborné zkušenosti autorů z jejich praxe. Jejím cílem je být vědecky fundovaným pomocníkem pro všechny, kdo se s touto problematikou setkávají (škola, rodiče, lektoři různých programů).

Chcete si přečíst knihu?Rizikové chování v dospívání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ladislav Csémy,. Číst Rizikové chování v dospívání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY