Od slova k revoluci: Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy

Od slova k revoluci: Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy - Jana Kitzlerová | Jesuslecitona.org

...istov Mária ČIŽMÁROVÁ 83 - 84 Od slova k revoluci :poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy /Jana Kitzlerová ... Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského ... ... .. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014.. 121 s. : il., faksim., portréty (Studia Philologica Pragensia) [Poznámky]ISBN:978-80-246-2622-2 Je zřejmé, že například Češi hráli v 19. století často slovanskou nebo všeslovansky zabarvenou ruskou kartou a že to byl postup hodně pragmatický (kritický vztah k Rusku měli Češi od časů Havlíčkových Obrazů z Rus; v tom důsledně pokračoval i T. G. Masaryk; současně těchto myšlenek využívali jako protetsu proti ... Tím bychom se však podstatně odchýlili od tradičního pojet ... Edice / Studia Philologica Pragensia - Karolinum ... . G. Masaryk; současně těchto myšlenek využívali jako protetsu proti ... Tím bychom se však podstatně odchýlili od tradičního pojetí hermeneutiky, ztotožnili bychom ji vlastně s gnozeologií a mohli ji tak postupně nahradit naukou o poznání vůbec." (F. Kautman: Hermeneutika a interpretaace, in: F. K.: K typologii literární kritiky a literární vědy, Praha 1996, s. 176). Od slova k revoluci: poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy Kitzlerová, J. Jazyk a jazykoveda v interpretácii Orgoňová, O. B84657 Bratislavský topografický lexikon Horváth, V. S3724 Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám Maslowski, N. B84655 Mýtus - "realita" - identita Sloupová, B.; Luther, D ......

INFORMACE

AUTOR
Jana Kitzlerová
DIMENZE
8,52 MB
NÁZEV SOUBORU
Od slova k revoluci: Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy.pdf

POPIS

Kniha je věnována ranému básnickému a částečně i výtvarnému dílu jednoho z nejvýznamnějších ruských básníků 20. století Vladimíra V. Majakovského (1893–1930), které hodnotí nikoli pohledem literárněvědným, nýbrž prizmatem lingvistiky. Majakovského vybrané verše z doby do roku 1920 a jeho plakáty ze stejného období jsou podrobeny zevrubné lingvistické analýze s přihlédnutím ke třem dominantním rysům autorovy tvorby tohoto období: zájmenům, metafoře a užití úderných hesel, která se objevují jak v autorových slovesných, tak výtvarných počinech. Kniha, která v rámci českého bádání představuje jednu z prvních lingvisticky zaměřených sond do Majakovského díla, má zároveň v širším pohledu ambice poodkrýt možnosti, jež lingvistická analýza skýtá pro dekódování poetického textu obecně.

Chcete si přečíst knihu?Od slova k revoluci: Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Kitzlerová. Číst Od slova k revoluci: Poetický svět raného Majakovského prizmatem lingvistické analýzy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY