Kde je ten právě narozený Král

Kde je ten právě narozený Král - Česlava Talafantová | Jesuslecitona.org

...ouš 2:3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; Matouš 2:4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit ... Kde je ten právě narozený Král | Knihy.ABZ.cz ... . Matouš praví: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Je pozoruhodné, jak se tento rok potvrdí docela jinou cestou. Evangelista Matouš píše ve 2. kapitole: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, ... Kde je ten právě narozený Král - Česlava Talafantová ... ... ." Je pozoruhodné, jak se tento rok potvrdí docela jinou cestou. Evangelista Matouš píše ve 2. kapitole: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ,Kde je ten právě narozený král Židů? a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vy-ptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Tři králové. 6. ledna se každoročně slaví křesťanský svátek Tří králů, nebo-li slavnost Zjevení Páně či Epifanie. „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů?...

INFORMACE

AUTOR
Česlava Talafantová
DIMENZE
5,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Kde je ten právě narozený Král.pdf

POPIS

Klanění mudrců Když se narodil Ježíš v judskem Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Chcete si přečíst knihu?Kde je ten právě narozený Král ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Česlava Talafantová. Číst Kde je ten právě narozený Král Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY