Fenomén výchovy a učitelská etika povolání

Fenomén výchovy a učitelská etika povolání - Naděžda Pelcová, | Jesuslecitona.org

...9-9. Fenomén výchovy a učitelská etika povolání Práce učitele a pedagogických pracovníků vůbec je úzce spjata s etikou, etickými kodexy a podobně ... Kniha: Fenomén výchovy a učitelská etika povolání | Knihy ... ... . Proto je skvělé, že podobné publikace vycházejí. povolání. Fenomén výchovy a učitelská etika, charakter lidského jednání s ohledem na výchovu, etické rozhodování, rozdíl mezi pedagogickým zaměstnáním a povoláním učitele. Základní literatura: Oblast teorie edukace: Albert, K. (1990). Philosophie der Erziehung. Sankt Augustin: Akademia Verlag. Bertrand, Y. (1998). Beletrie pro ... Kniha Fenomén výchovy a učitelská etika povolání - Naděžda ... ... . Základní literatura: Oblast teorie edukace: Albert, K. (1990). Philosophie der Erziehung. Sankt Augustin: Akademia Verlag. Bertrand, Y. (1998). Beletrie pro děti do 10 let Beletrie pro děti nad 10 let Dětská dobrodružství Dívčí knihy Pohádky Básně, říkanky a písničky Sci-fi a fantasy pro děti Komiksy pro děti První čtení Pověsti, mýty a báje Slovo etika je etymologicky odvozeno od řeckého éthos, což znamená mrav, zvyk, obyčej, charakter Analogický význam má latinské mos (2.p. moris, pl. mores)- mrav, způsob, obyčej, což znamená, že etymologicky jsou tato slova synonyma Pojem etika se užívá pro společenskovědní disciplínu, která se zabývá morálními jevy, Fenomén výchovy a etika učitelského povolání / Hlavní autor: Pelcová, Naděžda, 1954- Vydáno: (2014) Étos - etika v pedagogice a sociální práci / Vydáno: (2011) Etické kontexty pedagogickej profesie / Hlavní autor: Laca, Slavomír Vydáno: (2013) Základní studijní literatura: Úmluva o právech dítěte. HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí.Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5. HEJLOVÁ, H Práva dítěte ve vzdělávání - výzva pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 166 s. Učiteľská etika pri riešení etických a morálnych problémov V súčasnosti sa veľa hovorí v súvislosti so slovenským školstvom (ale nielen školstvom) o úpadku morálnych hodnôt, netolerantnosti, vzrastajúcom trende agresi-vity a násilia, vandalizme a podobne. Hovorí sa o „kríze školstva a výchovy". Budúci Pelcová, Naděžda, 1954-Fenomén výchovy a učitelská etika povolání / Naděžda Pelcová, Ilona Semrádová. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2014 Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze ISBN 978-80-246-2636-9 V nakladatelství Karolinum vyšla koncem roku 2014 kniha s názvem Fenomén výchovy a učitelská etika povolání. Naděžda Pelcová a Ilona Semrádová se v ní zabývají povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Kdo napsal knihu Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu? Autorem je Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Elektronická kniha zdarma ke stažení. ČBDB.cz - Databáze knih....

INFORMACE

AUTOR
Naděžda Pelcová,
DIMENZE
6,77 MB
NÁZEV SOUBORU
Fenomén výchovy a učitelská etika povolání.pdf

POPIS

Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a k sobě samému. Ukazuje kontexty, z nichž se výchova rodí, a podmínky, v nichž je možno ji rozvinout (solidarita generací, pedagogický étos, svoboda člověka, rozvoj lidské přirozenosti, specifická povaha lidské starosti a péče, vztah k druhému, setkání). Autorky sledují nutné proměny výchovného vztahu a vymezují základní rozdíly mezi výchovou a činnostmi, které sice také ovlivňují a formují osobnost člověka, ale s dobrou výchovou nemají nic společného (vedení, školení, výcvik, drezura, manipulace, ovlivňování). Promýšlejí výchovu jakožto jednání, jehož smyslem je zachovat kontinuitu (lidského rodu, kultury, hodnot), které však zároveň umožňuje diskontinuitu (tedy potenciálně nový počátek). V neposlední řadě zkoumají problematiku výchovy a vzdělávání v diferentním světě a poukazují na podstatné souvislosti výchovy a vzdělávání se smysluplným spolubytím.

Chcete si přečíst knihu?Fenomén výchovy a učitelská etika povolání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Naděžda Pelcová,. Číst Fenomén výchovy a učitelská etika povolání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY