Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním

Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním - Slavomil Fischer, | Jesuslecitona.org

...áklady speciální pedagogiky / Hlavní autor: Fischer, Slavomil, 1962- Vydáno: (2007) Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství / Vydáno: (2014) Speciální pedagogika ... Kniha: Speciální pedagogika - Slavomír Fischer | Knihy.ABZ.cz ... . edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Slavomil Fischer, Jiří Škoda. Fischer, Slavomil. ... 32 PROBLEMATIKA EDUKACE A ROZVOJE OSOB SE SOMATICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM 4 Osoby s tělesným postižením a jejich edukace..... 33 4.1 Vymezení zdravotního a tělesného postižení ... Speciální pedagogika. edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a ... Kniha: Speciální pedagogika - Slavomír Fischer | Knihy.ABZ.cz ... . Fischer, Slavomil. ... 32 PROBLEMATIKA EDUKACE A ROZVOJE OSOB SE SOMATICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM 4 Osoby s tělesným postižením a jejich edukace..... 33 4.1 Vymezení zdravotního a tělesného postižení ... Speciální pedagogika. edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Slavomil Fischer, Jiří Škoda. Fischer, Slavomil, Fischer, Slavomil, Document has not been rated yet Slavomil Fischer, Zdeněk Svoboda, Jiří Škoda, Ladislav Zilcher - Speciální pedagogika Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociáln í. Slavomil Fischer ... Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2003. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-. (česky) NEUMAJER, Ondřej. Informační a komunikační technologie ve škole pro vedení škol a ICT metodiky. Praha: VÚP, 2010. 71 s. ISBN 978-80-87000-31-1. (česky) SKALKOVÁ, Jarmila. Speciální pedagogika edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním pedagogika psychologie speciální pedagogika. Slavomil Fischer. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil ... Speciální pedagogika. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Posluchači získají přehled a znalosti terminologie a základních teoretických a praktických problémů edukace a rozvoje osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Literatura. FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2007. Komise pro obor speciální pedagogika stanovila následující předměty: 1. teorie speciální pedagogiky. ... Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha : Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-. VOJTKO, Tibor. Speciální pedagogika. Čítanka textů k vývojovým etapám oboru I: 1883-1944. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010. 130 s. ISBN 978-80-7290-475-4. VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1. vyd. Speciální pedagogika. Brno: Paido, 2006. ... ISBN 978-80-247-1733-3. Základní: FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2007. ... Dějiny české speciální pedagogiky zkoumají obsah a formy edukace znevýhodněných osob z vývojového ... SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA VV a HV pro pomáhající profese - otázky k SZZ ... Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2008. FISCHER,S., ŠKODA, J. Základy speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. ... Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2007. ISBN 978-80-7387-014-.MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagogiky jsem se před zahájením studia spíše obávala a považovala ji za nutnou povinnost, kterou budu muset "překonat". ... S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008. Speciální Pedagogika Edukace a rozvoj osob se Somatickým,Psychickým...

INFORMACE

AUTOR
Slavomil Fischer,
DIMENZE
7,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním.pdf

POPIS

Publikace uvádí čtenáře do vědního oboru speciální pedagogika, a to zejména do důležitých okruhů problémů, které jsou jejím předmětem. Jsou zde proto diskutována nejprve základní teoretická východiska, akcentující stávající trendy speciální pedagogiky, a dále jsou pak rozebírány vybrané základní problémy speciálně pedagogické praxe. Knížka je určena širšímu okruhu čtenářů. Využije ji každý, kdo potřebuje získat základní přehled o speciální pedagogice jako vědním oboru. Text je připraven pro posluchače učitelských i neučitelských oborů na vysokých školách. Je sestaven tak, aby mohl být využit i pedagogickými pracovníky specializovaných institucí, poraden, ústavů, apod., kteří se na výchově a vzdělávání již podílejí.

Chcete si přečíst knihu?Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Slavomil Fischer,. Číst Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY