V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích

V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích - Alena Fialová (ed.) | Jesuslecitona.org

...secky mj. v A2, Hostu, Kontextech, Respektu, Tvaru a Souvislostech ... V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády ... ... . Delší studie věnoval básnickým dílům André Bretona a Zbyňka Havlíčka.. V roce 2008 vydal básnickou sbírku Světla mezi prkny, která byla v roce 2009 nominována na cenu Magnesia Litera a Cenu Jiřího Ortena. V roce 2012 vydal básnickou knihu Past na Brigitu, za ... Životopis. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a scenáristiku na FAMU. Pracuje jako odborný asistent na Katedře scenáristiky a drama ... V souřadnicích mnohosti ... . Pracuje jako odborný asistent na Katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU. Natočil několik dokumentárních etnografických filmů, je autorem námětu a scénáře povídky Cesta v povídkovém filmu Romana Vávry Co chytneš v žitě (), scénáře filmu Ivana Vojnára Lesní chodci ... V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014 - (Fialová, A.), s. 410-418. ISBN 978-80-200-2410-7 Institucionální podpora: RVO:68378068 Klíčová slova: Hůlová, Petra * Czech prose * 21th century Fialová, Alena V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích / Alena Fialová. -- 1. vyd. -- Praha : Academia, 2014 ISBN 978-80-200-2410-7 (váz.) V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2410-7. HAMAN, Aleš. Prozaické surfování: Česká literatura na konci milénia. Olomouc: Votobia, 2001. ISBN 80-7198-493-. Kolektiv autorů. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednaduacátého století v souvislostech a interpretacích by Alena Fialová Review by: Petr Hrtánek and Roman Polách Ke kompoziční výstavbě próz V. Kahudy a E. Hakla 12. Otazníky současné ženské prózy: Nad tvorbou A. Berkové a I. Douskové. Literatura. V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích Alena Fialová (ed.) V zajetí Irokézů: Příběh podle skutečných událostí Ivan Makásek pdf ulozto Texty V souřadnicích mnohosti nabízely několik odkazŧ na þlánky a diskuse, jeţ jsem si vyhledal (během jejich þetby jsem naráţel na další a další) a mohl jsem ... V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2410-7. Petra Soukupová (* 25. července 1982 Česká Lípa) je česká spisovatelka a scenáristka, laureátka literárních cen Magnesia Litera 2010 v kategorii Kniha roku za prózu Zmizet a Ceny Jiřího Ortena 2008 pro mladé literáty za knihu K moři KOTRLA, Tomáš. Současná česká literatura a společnost. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, 56 s. Bakalářská práce. Bakalářská práce se zabývá spoleþenským dosahem souasné þesky psané literatury. Cílem je Život. Vyrostl v Lomnici nad Popelkou.Navštěvoval gymnázium v Turnově, po něm vystudoval Pedagogickou fakultu Technické univerzity v Liberci (obor němčina - dějepis). Dále studoval v Praze a Curychu.V letech 2001 až 2002 pobýval v Berlíně, kde obdržel novinářské stipendium na Svobodné univerzitě.. Pracoval jako učitel, DJ, manažer punkové skupiny, hotelový portýr a ... - Just, V. - Hořínek, Z. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. [In the Coordinates of Abundance. Czech Literature of the First Decade of the 21st Century in Context and Interpretation.] Praha: Academia, 2014. 850 s. ISBN 978-80-200-2410-7 Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2030...

INFORMACE

AUTOR
Alena Fialová (ed.)
DIMENZE
6,30 MB
NÁZEV SOUBORU
V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích.pdf

POPIS

Svazek navazuje na publikaci V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích, připravenou Ústavem pro českou literaturu AV ČR a vydanou Nakladatelstvím Academia v roce 2008. Vedle souhrnných analýz literárního života a nejdůležitějších tendencí a proměn tvorby na počátku nového milénia zahrnuje také interpretace téměř stovky vybraných děl od předních odborníků na současnou českou literaturu. Čtenáři tak nabízí souhrn základních informací, ale také sérii individuálních pohledů na básnické, prozaické a dramatické texty, které v uplynulém desetiletí zanechaly svou stopu v české literatuře. Vychází v edici Literární řada.

Chcete si přečíst knihu?V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Alena Fialová (ed.). Číst V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY