Můj život v Kristu

Můj život v Kristu - Jan Kronštadtský | Jesuslecitona.org

...sk • kniha: Můj život v Kristu (Jan Kronštadtský) ... Můj život v Kristu - iKarmel.cz ... ... ... Můj život v Austrálii Dagmar Poulsen Šmídová; 10 minut čtení Po dvaatřiceti letech v Čechách a dalších třinácti v Německu mě osud zavál až na druhý konec Zeměkoule, mezi klokany a koaly - do Austrálie. Původně jsem následovala kamarádku z dětství, která tam žila už léta. ... Život věčný v Ježíši Kristu has 2,303 members. PRAVIDLA SKUPINY Vítejte ve skupině každý, kdo zn ... Můj život v Kristu - Jan Kronštadtský | KOSMAS.cz - vaše ... ... . PRAVIDLA SKUPINY Vítejte ve skupině každý, kdo zná, poznává, či hledá evangelium Ježíše Krista o životě... Část: ŽIVOT V KRISTU „Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla království Božího." Pavel říká: „Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu" (Efezským 1:3). Pavel nám v podstatě říká: „Všichni, kdo následují Ježíše, jsou požehnáni duchovním požehnáním v nebesích, kde je Kristus." Jak neuvěřitelné zaslíbení pro Boží lid....

INFORMACE

AUTOR
Jan Kronštadtský
DIMENZE
3,57 MB
NÁZEV SOUBORU
Můj život v Kristu.pdf

POPIS

„Dívej se na kteréhokoli člověka… jako na ten největší zázrak Boží moudrosti a Božího milosrdenství, a nebudeš mít důvod dívat se na něho spatra. Važ si ho a miluj ho stejně jako sebe, neustále a nezvratně. Odolej pokušení vidět na svém bližním nejrůznější prohřešky a soudit ho, jak je nám to vlastní. Každý se zodpovídá Bohu sám za sebe, každý má svědomí, každý slyší Boží slovo, zná Boží vůli buď z knih, nebo z rozhovorů s druhými. Obzvlášť nehleď se zlobou na hříchy těch, kteří jsou starší než ty; není to tvoje starost. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít (Řím 14,4). Ty napravuj své hříchy a své srdce.“ (ukázka) Sv. Jan Kronštadtský (1829–1908) byl velký pravoslavný světec moderní doby. Působil jako kněz v Kronštadtu na petrohradském předměstí, kam za ním časem proudily tisíce lidí. Byl to charismatický duchovní pastýř a kazatel, duchovní spisovatel, mystik a divotvůrce. Vždycky věnoval zvláštní pozornost chudým. V západní církvi bývá přirovnáván k svatému faráři z Arsu. Jeho nejvýznamnějším literárním odkazem je právě rozsáhlé dílo Můj život v Kristu, z něhož zde předkládáme výbor.

Chcete si přečíst knihu?Můj život v Kristu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Kronštadtský. Číst Můj život v Kristu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY