Česká morfologie a korpusy

Česká morfologie a korpusy - Klára Osolsobě | Jesuslecitona.org

...logických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů ... Česká morfologie a korpusy (Ukázka, strana 99) by Kosmas ... ... . Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových ... Ceska morfologie a korpusy | Sleviste.cz ... . Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Česká morfologie a korpusy. Kdo napsal knihu Česká morfologie a korpusy? Autorem je Klára Osolsobě. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih. Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. 0,00 kč 0 ks zboží . filosofickÁ literatura; doporučujeme; pŘipravujeme; rekodifikace; prÁvnickÁ literatura Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Kvantitativní metody v lingvistice a literární vědě Anotace a okruhy . Kurz je zaměřen na praktické využití kvantitativních metod analýzy textu, s využitím stávajících (volně dostupných) nástrojů, příp. korpusových databází. Morfologie současné ruštiny ve srovnání s češtinou-- autor: Arkhanhelska Alla, Slovák Václav Morfologie současné angličtiny-- autor: Dušková Libuše, Klégr Aleš, Malá Markéta Česká morfologie a korpusy-- autor: Osolsobě Klára Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1. URL info; OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů počítačové lingvistiky. In Týden vědy FF MU ÚČJ: Chcete se stát počítačovým lingvistou? 2014. URL info; Velké elektronické jazykové korpusy se staly během posledních zhruba patnácti let pro lingvisty vyzývavou realitou, která volá nejen po nových metodách, ale i po nových cílech výzkumu...

INFORMACE

AUTOR
Klára Osolsobě
DIMENZE
8,87 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká morfologie a korpusy.pdf

POPIS

Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Je zúročením mnohaleté pedagogické a badatelské praxe přední odbornice na poli počítačové lingvistiky, doc. PhDr. Kláry Osolsobě, Ph.D. Naučí čtenáře, jak při práci s korpusem kombinovat přístupy corpus based, jimiž hledáme doklady pro lingvistické hypotézy, a corpus driven, kterými optimalizujeme formalizované dotazy na základě pozorování korpusových dat. Vzorové úlohy z oblasti formálního tvarosloví a tvoření slov přivádějí ke zcela novým, alternativním pohledům na náš mateřský jazyk. Zároveň je lze široce aplikovat k nalézání odpovědí na analogické otázky při zpracování velkých dat i při studiu dalších jazyků. Jak napsal Charles J. Fillmore, klasik americké komputační a kognitivní lingvistiky:„Nemyslím, že by někdy vznikly tak velké korpusy, abych v nich našel všechny možné informace o slovníku a gramatice jazyka, avšak i ten nejmenší korpus, s kterým jsem měl možnost pracovat, mě přivedl k objevům, na něž bych jinak nikdy nebyl býval přišel.“

Chcete si přečíst knihu?Česká morfologie a korpusy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Klára Osolsobě. Číst Česká morfologie a korpusy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY