Česká morfologie a korpusy

Česká morfologie a korpusy - Klára Osolsobě | Jesuslecitona.org

...jímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů ... Česká morfologie a korpusy (Ukázka, strana 99) by Kosmas ... ... . Česká morfologie a korpusy . OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje; Originální název: Česká morfologie a korpusy: Název anglicky: Czech morphology and corpora ... Jazykový korpus je elektronický soubor autentických textů (psaných nebo mluvených), v němž je možné jednoduše vyhledávat jazykové jevy (zejm. slova a slovní spojení) a zobrazovat je v jejich ... Ceska morfologie a korpusy | Sleviste.cz ... ... Jazykový korpus je elektronický soubor autentických textů (psaných nebo mluvených), v němž je možné jednoduše vyhledávat jazykové jevy (zejm. slova a slovní spojení) a zobrazovat je v jejich přirozeném kontextu.. Korpusy ČNK zahrnují vedle psaného současného jazyka (v rozsahu přes 4 mld. slov) i soubory spontánního mluveného jazyka (přes 7 mil. slov), diachronní ... Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Kniha Česká morfologie a korpusy p...

INFORMACE

AUTOR
Klára Osolsobě
DIMENZE
5,37 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká morfologie a korpusy.pdf

POPIS

Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze z jazykových korpusů vycházet při řešení lingvistických problémů. Je zúročením mnohaleté pedagogické a badatelské praxe přední odbornice na poli počítačové lingvistiky, doc. PhDr. Kláry Osolsobě, Ph.D. Naučí čtenáře, jak při práci s korpusem kombinovat přístupy corpus based, jimiž hledáme doklady pro lingvistické hypotézy, a corpus driven, kterými optimalizujeme formalizované dotazy na základě pozorování korpusových dat. Vzorové úlohy z oblasti formálního tvarosloví a tvoření slov přivádějí ke zcela novým, alternativním pohledům na náš mateřský jazyk. Zároveň je lze široce aplikovat k nalézání odpovědí na analogické otázky při zpracování velkých dat i při studiu dalších jazyků. Jak napsal Charles J. Fillmore, klasik americké komputační a kognitivní lingvistiky:„Nemyslím, že by někdy vznikly tak velké korpusy, abych v nich našel všechny možné informace o slovníku a gramatice jazyka, avšak i ten nejmenší korpus, s kterým jsem měl možnost pracovat, mě přivedl k objevům, na něž bych jinak nikdy nebyl býval přišel.“

Chcete si přečíst knihu?Česká morfologie a korpusy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Klára Osolsobě. Číst Česká morfologie a korpusy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY