HeterocosmicaII.: Fikční světy soudobé české prózy

HeterocosmicaII.: Fikční světy soudobé české prózy - Lubomír Doležel | Jesuslecitona.org

...rně, Praze a Plzni. Heterocosmica II (Fikční světy postmoderní české prózy) je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica (Fikce a možné světy), jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003 ... PDF 2019 - Brána k zázrakům: Tao a tchaj-ti-čchüan ... ... . Brána k zázrakům: Tao a tchaj-ti-čchüan profesora Čeng Man-čchinga je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Wolfe Lowenthal. Přečtěte si s námi knihu Brána k zázrakům: Tao a tchaj-ti-čchüan profesora Čeng Man-čchinga na prazskamuzea1918-2018.cz Prózy I . Čtvrtý svazek Spisů Jaroslava Hutky, Prózy I, obsahuje všechny autorovy v úplnosti dochované a dokončené prozaické texty, které vznikly před jeho odchodem do exilu, tedy v letech 1965-1978.Obsáhlý soubor přináší kromě d ... Knihy Lubomír Doležel | Dobré Knihy.cz ... .cz Prózy I . Čtvrtý svazek Spisů Jaroslava Hutky, Prózy I, obsahuje všechny autorovy v úplnosti dochované a dokončené prozaické texty, které vznikly před jeho odchodem do exilu, tedy v letech 1965-1978.Obsáhlý soubor přináší kromě dvou již dříve samizdatově publikovaných novel Dvorky a Plechovka řadu povídek, novel, úvah a zlomků mapujících Hutkovo hippies období i ... 2008) a Studie z české literatury a poetiky (2008). V edici Paměť vyšly memoáry Život s literaturou (2013) a v knižnici Možné světy (obojí v nakladatelství Academia) jeho překlady z angličtiny. Heterocosmica II (Fikční světy postmoderní české prózy) je samostatná kniha, ale je Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury : cyklus statí pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV by Ústav pro jazyk český ČSAV ... Heterocosmica III : fikční světy postmoderní české prózy by Lubomír Doležel ( ) 5 editions published ... Fikce a možné světy. Karolinum, Praha. [anglicky 1998] 1995. „Pražská škola a poststrukturalismus". (Přeložil Petr Kaiser) In Česká literatura 5/1995, s. 451-472. 2000a. „Vodička a moderní naratologie". In Aluze 3/2000, s. 28-32. DOlEžEl, lubomír, KUCHAŘ, Jaroslav. 1961. Knížka o jazyce a stylu soudobé české ... Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989-2017 ... HeterocosmicaII.: Fikční světy soudobé české prózy. Satori....

INFORMACE

AUTOR
Lubomír Doležel
DIMENZE
3,38 MB
NÁZEV SOUBORU
HeterocosmicaII.: Fikční světy soudobé české prózy.pdf

POPIS

Heterocosmica II (Fikční světy postmoderní české prózy) je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica (Fikce a možné světy), jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003. Znamená završení mého úsilí, jemuž jsem se věnoval od svého návratu z kanadské emigrace – včlenit do kontextu soudobé české literatury a české literární vědy teorii fikčních světů. Postupuji zde především analyticky a soustřeďuji se na rozbor reprezentativních děl postmoderní české prózy. Pro teoretický a pojmoslovný výklad odkazuji čtenáře na knihu Heterocosmica, ale zároveň poskytuji dosti informací, aby se čtenář „druhého“ dílu i bez znalosti „prvního“ v teoretické problematice fikčních světů bezpečně zorientoval. Vzhledem k tomu, že jsem ve své práci vždy pěstoval vzájemnou podmíněnost literární teorie a analýzy (resp. interpretace), vyúsťují rozbory této knihy v jisté nové vhledy teoretické. Ty se týkají především složité a obtížné problematiky postmoderní prózy a vrcholí v pokusu o typologickou charakteristiku postmoderního narativního textu. Teorie fikčních světů souzní se základním rysem postmoderny, kterým je tvorba inovátorských, překvapivých světů. Proto je tato teorie podle mého názoru nejužitečnější nástroj, jaký máme, pro dešifrování a pochopení postmoderní literatury, která čtenářům téměř bezohledně předkládá díla obtížná, ba hádankovitá. Mé analýzy snad pomohou začlenit postmoderní narativní experimenty pevně a trvale do dějin české krásné prózy. Lubomír Doležel

Chcete si přečíst knihu?HeterocosmicaII.: Fikční světy soudobé české prózy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lubomír Doležel. Číst HeterocosmicaII.: Fikční světy soudobé české prózy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY