Hypertenze: 4. rozšířené a přepracované vydání

Hypertenze: 4. rozšířené a přepracované vydání - Jiří Widimský jr., | Jesuslecitona.org

...Jiřím Widimským starším představuje moderně pojatý a komplexní pohled na problematiku vysokého krevního tlaku ... PDF Léčba rezistentní hypertenze ... . Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod ... Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými inform ... PDF Léčba rezistentní hypertenze ... ... Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod ... Označení: VDA 4 - Zajištění kvality v oblasti procesů. 2. přepracované a rozšířené vydání 2009, aktualizováno březen 2010, doplněno prosinec 2011, (české 2013) Přibližná hmotnost: 1610 g (3.55 liber) Poznámka: *** Kompletní vydání včetně změn a nových kapitol *** Datum vydání: 1.12.2013 Země: Česká publikace ISBN 80-7262-265-X (Galén), 80-246-0846-4 (Karolinum). Marek J et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 3.(zcela přepracované a doplněné) vydání. Praha: Grada 2005. 773 stran. ISBN 80-247-0839-6. Widimský Jiří, Malý Jaroslav et al. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. 2. rozšířené a přepracované vydání. Praha ... 2., přepracované a rozšířené vydání Jozef Výrost, Ivan Slaměník Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie, pojednávají Protetika II: 4., přepracované a rozšířené vydání V třídílné Protetice najde čtenář celkem 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku skutečně od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány - obsahují celkem na 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Miloslav Synek - Manažerská ekonomika - 4. aktualizované a rozšířené vydání Prodám učebnici Manažerská ekonomika - super stav. Možno poslat i poštou (+ 50 Kč poštovné). n(08/2014 inzerát stále aktuální) Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou ......

INFORMACE

AUTOR
Jiří Widimský jr.,
DIMENZE
3,50 MB
NÁZEV SOUBORU
Hypertenze: 4. rozšířené a přepracované vydání.pdf

POPIS

Další rozšířené a přepracované vydání monografie Hypertenze autorského kolektivu vedeného prof. MUDr. Jiřím Widimským mladším a prof. MUDr. Jiřím Widimským starším představuje moderně pojatý a komplexní pohled na celou širokou problematiku vysokého krevního tlaku. Kniha zahrnuje epidemiologické údaje, patogenezi hypertenze, klasifikaci a diagnostiku hypertenze včetně různých metod měření krevního tlaku. Na rozdíl od všech předchozích vydání je pozornost věnována i hypertenzi v dětství a dospívání. Podrobně jsou diskutovány farmakologické léčebné přístupy u hypertenze, často se opírající o existující evidenci o příznivém ovlivnění kardiovaskulární morbidity a mortality. Najdeme zde i kapitoly zahrnující léčebné přístupy k hypertenzi v různých specifických situacích, jako hypertenze u diabetes mellitus, ischemické choroby srdeční či v těhotenství. Samostatná kapitola je věnována i nefarmakologickým přístupům k terapii rezistentní hypertenze. Kniha obsahuje i komplexní shrnutí poznatků o sekundární hypertenzi, její diagnostice a léčbě, především renální a endokrinní hypertenzi. Monografie zahrnuje poznatky jak českých, tak i evropských směrnic o diagnostice a léčbě hypertenze vydaných v roce 2012/2013. Kniha je určena nejen specialistům, ale i všem lékařům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou arteriální hypertenze (internisté, kardiologové, praktičtí a dětští lékaři, nefrologové, diabetologové či endokrinologové).

Chcete si přečíst knihu?Hypertenze: 4. rozšířené a přepracované vydání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Widimský jr.,. Číst Hypertenze: 4. rozšířené a přepracované vydání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY