Bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové užívání staveb - Renata Zdařilová | Jesuslecitona.org

...e dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm ... PDF www.disparity.cz ... . a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): www.disparity.cz Bezbariérové užívání staveb metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb metodika zpracovaná v rámci řešení výzkumného projektu WD-05-07-3 Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení Kniha: Bezbariérové užívání staveb Autor: Renata Zdařilová Informační centrum vydává pro ČKAIT a MMR praktickou pomůcku pro tvorbu bezbariérového prostředí. l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, n) stanovení speciálních podmínek pro provád ... Bezbariérové užívání staveb - Renata Zdařilová | Knihy.ABZ.cz ... . l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Poradenství v celé šíři problematiky bezbariérového užívání pozemních a dopravních staveb je poskytováno v Praze a Ostravě. V Praze pravidelně každou lichou středu v prostorách Střediska vzdělávání a informací ČKAIT, a to se zaměřením na bezbariérové řešení pro zrakově postižené osoby, zejména u dopravních staveb.V Ostravě je poradenství zajištěno ... Bezbariérové užívání staveb Bezbariérové užívání staveb. Zobrazit v plné velikosti . Cena: 260 Kč. Bez DPH: 236,36 Kč. ks ... Příloha č. 2 k Vyhlášce č. 398 / 2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství 1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání. 2. Mapa bariér - Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stave...

INFORMACE

AUTOR
Renata Zdařilová
DIMENZE
3,47 MB
NÁZEV SOUBORU
Bezbariérové užívání staveb.pdf

POPIS

Informační centrum vydává pro ČKAIT a MMR praktickou pomůcku pro tvorbu bezbariérového prostředí. Hlavním cílem publikace je přiblížení problematiky bezbariérového užívání staveb odborné veřejnosti, zvláště autorizovaným osobám, projektantům a realizátorům staveb. Úkolem není pouhé komentování základního právního předpisu – vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ale požadavky právního prostředí vysvětlit na principu základních podmínek samostatného pohybu a orientace cílové skupiny, tedy osob se zdravotním postižením. Publikace je bohatě doplněna grafickými přílohami, které blíže specifikují a objasňují podmínky bezbariérového užívání, ať již v podobě vhodných a doporučených řešení nebo uvedením příkladů nevhodného provedení bezbariérových úprav. Publikace je určena zejména všem účastníkům procesu výstavby – projektantům, zhotovitelům staveb, stavebníkům, pracovníkům stavebních úřadů.

Chcete si přečíst knihu?Bezbariérové užívání staveb ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Renata Zdařilová. Číst Bezbariérové užívání staveb Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY